Hlavní obsah

leicht

Přídavné jméno

  1. mit leichter Hand levou zadní

Přídavné jméno

  1. Du hast leicht reden! hovor.Tobě se to lehce řekne!

Vyskytuje se v

Herz: leichten Herzenss lehkým srdcem

leichtnehmen: Nimms leicht!Kašli na to!, Neber si to tak!

nehmen: etw. Akk auf die leichte Achsel nehmenco brát na lehkou váhu

Schulter: etw. Akk auf die leichte Schulter nehmenbrát na lehkou váhu co

außer: nichts außer einem leichten Kratzernic až na lehké škrábnutí

ärgerlich: leicht ärgerlich werdensnadno se rozčílit

assimilieren: sich leicht an eine Umgebung assimilierenlehce se přizpůsobit okolí

drehen: den Kopf leicht drehenlehce otočit hlavu

erhöhen: leicht erhöhte Temperaturmírně zvýšená teplota

erklären: Das lässt sich leicht an einem Beispiel erklären.To se dá lehce vysvětlit na příkladu.

erlernbar: Diese Sprache ist leicht erlernbar.Tento jazyk se dá snadno naučit.

verderben: Das Fleisch verdirbt leicht.Maso se lehce kazí.

Verletzung: eine leichte Verletzunglehké zranění

verständlich: leicht/kaum/schwer verständlichlehce/sotva/těžce pochopitelné

vibrieren: Ihre Stimme vibrierte leicht.Třásl se jí lehce hlas.

lehký: práv. lehké ublížení na zdravíleichte Körperverletzung

lehký: lehká holkaein leichtes Mädchen

snadno: snadno se rozčílitleicht ärgerlich werden

snadný: být snadnou kořistíeine leichte Beute sein

tělo: práv. lehké ublížení na těleleichte Körperverletzung

bezpracný: bezpracný ziskleichter Gewinn

brát: brát co na lehkou váhuetw. auf die leichte Schulter nehmen

domyslet si: Snadno si to domyslíš.Das kannst du dir leicht hinzudenken.

dost: To je dost možné.Das ist leicht möglich.

chodit: chodit nalehkoleicht gekleidet gehen

lehce: být jen lehce oblečennur leicht angezogen sein

lehce: lehce se dotknout koho/čehoj-n/etw. leicht berühren

lehce: lehce vydělané penízeleicht verdientes Geld

lehce: Jde to (docela) lehce.Das geht (ganz) leicht.

lehký: kouřit lehké cigaretyleichte Zigaretten rauchen

lehký: dát komu lehký úkolj-m eine leichte Aufgabe geben

lehký: Není nic lehčího.Es gibt nichts Leichteres.

mastit se: Mastí se jí vlasy.Ihre Haare fetten leicht.

on, ona, ono: Ono se snadno řekne...Das ist leicht gesagt...

ovlivnitelný: snadno ovlivnitelný zákazníkein leicht beeinflussbarer Kunde

oželet: Něco takového se dá lehce oželet.So etwas ist leicht zu verschmerzen.

pokašlávat: Dítě kýchá a pokašlává.Das Kind niest und hustet leicht.

rozepínání: Rozepínání suchého zipu je jednoduché.Das Öffnen des Klettverschlusses ist leicht.

roztrhat se: Tato látka se snadno roztrhá.Dieser Stoff zerreißt leicht.

snadno: Problém se dá snadno vyřešit.Das Problem ist leicht zu lösen.

snadný: položit snadnou otázkueine leichte Frage stellen

váha: brát co na lehkou váhuetw. auf die leichte Schulter nehmen

vyjít: Není snadné vyjít se všemi lidmi.Es ist nicht leicht, mit allen Menschen auszukommen.

vždy: Není vždy snadné rozhodnout, jestli...Nicht immer ist es leicht zu entscheiden, ob...

zapamatovatelný: snadno zapamatovatelná melodieleicht merkbare Melodie

zblbnout: U takové práce lehce zblbneš.Bei dieser Arbeit wirst du ja leicht blöd.

zranitelný: mít lehce zranitelnou dušieine leicht empfindliche Seele haben

lehký: brát co na lehkou váhuetw. auf die leichte Schulter nehmen