Hlavní obsah

snadno, snadně

Příslovce

  • leicht, einfach, lässigProblém se dá snadno vyřešit.Das Problem ist leicht zu lösen.snadno se rozčílitleicht ärgerlich werden

Vyskytuje se v

snadný: být snadnou kořistíeine leichte Beute sein

domyslet si: Snadno si to domyslíš.Das kannst du dir leicht hinzudenken.

nesnadný: nesnadný úkoleine schwierige Aufgabe

nesnáz: působit nesnázeSchwierigkeiten bereiten

on, ona, ono: Ono se snadno řekne...Das ist leicht gesagt...

ovlivnitelný: snadno ovlivnitelný zákazníkein leicht beeinflussbarer Kunde

roztrhat se: Tato látka se snadno roztrhá.Dieser Stoff zerreißt leicht.

vyjít: Není snadné vyjít se všemi lidmi.Es ist nicht leicht, mit allen Menschen auszukommen.

zapamatovatelný: snadno zapamatovatelná melodieleicht merkbare Melodie

zdaleka: Nebylo to ani zdaleka tak snadné.Es war bei weitem nicht so einfach.

snadno: snadno se rozčílitleicht ärgerlich werden