Hlavní obsah

erstatten

Sloveso

  1. j-m etw. Akk uhradit, proplatit komu co výdaje ap.
  2. užívá se jako pomocné sloveso při opisu slovesgegen j-n Anzeige erstattenpodat trestní oznámení na koho, udat koho policii

Vyskytuje se v

Bericht: j-m über etw. Akk Bericht erstattenpodat komu zprávu o čem

erstatten: gegen j-n Anzeige erstattenpodat trestní oznámení na koho, udat koho policii