Hlavní obsah

Schock

Der, podstatné jméno~(e)s, ~s/řidč. ~e

  • šok, otřesIhre Kündigung war ein Schock für mich.Její výpověď mě šokovala.

Vyskytuje se v

Schock: Její výpověď mě šokovala.Ihre Kündigung war ein Schock für mich.

schocken: Obyvatelé vesnice byli šokováni.Die Bürger des Dorfes waren geschockt.

kopa: dvě kopy vajeczwei Schock Eier

šok: utrpět šok při haváriibei dem Unfall einen Schock erleiden

traumatický: traumatický šoktraumatischer Schock