Hlavní obsah

věta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výpověď) der Satzvěta hlavníder Hauptsatz
  2. (úsek skladby ap.) der Satz
  3. odb.(poučka) der (Lehr)SatzPythagorova větapythagoreischer Lehrsatz

Vyskytuje se v

ireálný: ling. ireálná podmínková větairrealer Bedingungssatz

jmenný: jmenná větader Nominalsatz

modální: modální větader Modalsatz

nominální: nominální větader Nominalsatz

obsah: obsah větyder Satzinhalt

počátek: počátek větyder Satzanfang

podmětný: vedlejší věta podmětnáder Subjektsatz

přací: přací větader Wunschsatz

příslovečný: příslovečná větader Adverbialsatz

přívlastkový: přívlastková větader Attributsatz

Pythagoras: geom. Pythagorova větader Satz des Pythagoras, hovor. der Pythagoras

rozkazovací: rozkazovací větader Befehlssatz/Imperativsatz

slovo: pořádek slov (ve větě)die Wortstellung (im Satz)

tázací: ling. tázací větader Fragesatz

vedlejší: ling. vedlejší větader Nebensatz

vztažný: vztažná větader Relativsatz

zvolací: zvolací větader Ausrufesatz

žádací: žádací větader Wunschsatz/Anforderungssatz

postavení: postavení slova ve větědie Wortstellung im Satz

prostý: tvořit prosté větyeinfache Sätze bilden

přehodit: přehodit slova ve větěWörter im Satz umstellen

přeškrtnout: přeškrtnout větuden Satz durchstreichen

rozebrat: ling. rozebrat větuden Satz zergliedern

rozvitý: rozvitá větaein erweiterter Satz

useknout: useknout větu v půlimitten im Satz abbrechen

uvozovka: dát větu do uvozovekden Satz in Anführungszeichen setzen

vsunutí: vsunutí věty do textudie Einfügung des Satzes in den Text

záporný: ling. záporná větanegativer Satz

zformovat: zformovat myšlenky do větyseine Gedanken in einen Satz formen

zpřeházet: zpřeházet slova ve větědie Worte im Satz umstellen

darüber: Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.

einsetzen: In dem Satz ist ein Wort einzusetzen.Do věty je třeba dosadit jedno slovo.

Satz: ein langer/einfacher Satzdlouhá/jednoduchá věta

Satz: der Satz des PythagorasPythagorova věta

Satz: der erste Satz einer Sinfonieprvní věta symfonie