Hlavní obsah

větný

Přídavné jméno

  • Satz-větný člendas Satzglied

Vyskytuje se v

dvojice: ling. větná dvojiceein Satzpaar

melodie: ling. větná melodiedie Satzmelodie

kontext: slovní/větný kontextder Wortkontext/Satzkontext

souřadný: ling. souřadné větné členyparataktische Satzglieder

větný: větný člendas Satzglied