Hlavní obsah

výpověď

Vyskytuje se v

jádro: der Aussagekernling. jádro výpovědi

dát: j-m kündigendát komu výpověď

potvrdit: j-s Aussage bestätigenpotvrdit čí výpověď

pravdivý: eine wahrheitsgetreue Nachricht/Aussagepravdivá zpráva/výpověď

fixieren: j-s Aussage in einem Protokoll fixierenzanést čí výpověď do protokolu

fristgemäß: j-m fristgemäß kündigenkomu dát výpověď ve lhůtě

Kündigung: j-m eine sofortige Kündigung gebendát komu okamžitou výpověď

zufolge: seiner Aussage zufolgepodle jeho výpovědi

Aussage: nach Aussage des Zeugenpodle výpovědi svědka

belasten: Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.

beschwören: die Aussage vor Gericht beschwörenodpřisáhnout výpověď před soudem

ergeben: Deine Aussage ergibt keinen Sinn.Tvá výpověď nedává smysl.

Schock: Ihre Kündigung war ein Schock für mich.Její výpověď mě šokovala.

wirklich: wirkliche Aussagen der Zeugen des Unglücksskutečné výpovědi svědků neštěstí

výpověď: eine eidliche Aussagevýpověď pod přísahou