Hlavní obsah

zvyk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (obvyklé chování) die Gewohnheitdělat co ze zvykuetw. aus (reiner) Gewohnheit tunsíla zvykudie Macht der Gewohnheit
  2. zvyky (obyčeje) die Bräuche, die Traditionen, die Sitten

Vyskytuje se v

domorodý: einheimische Bräuchedomorodé zvyky

kmen: die Sprache/Sitten des Stammesjazyk/zvyky kmene

krajový: regionale Traditionenkrajové zvyky

přidržet se: an alten Bräuchen festhaltenpřidržet se starých zvyků

síla: die Macht der Gewohnheitsíla zvyku

tradiční: herkömmliche Bräuchetradiční zvyky

anknüpfen: an einen alten Brauch anknüpfennavázat na starý zvyk

Gewohnheit: die Macht der Gewohnheitsíla zvyku

beleben: alte Sitten und Gebräuche belebenoživit staré zvyky a obyčeje

bewahren: Bräuche bewahrenzachovávat zvyky

brechen: mit einer alten Gewohnheit brechenskoncovat se starým zvykem

festhalten: an alten Gewohnheiten festhaltendržet se starých zvyků

Gebrauch: Sitten und Gebräuchezvyky a obyčeje

volkstümlich: etw. nach volkstümlichem Brauch feiernco slavit podle lidového zvyku

zvyk: etw. aus (reiner) Gewohnheit tundělat co ze zvyku