Hlavní obsah

Akzent

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. ling.přízvuk, akcent slovní, větný
  2. akcent svéráz řečimit starkem Akzent sprechenmluvit se silným přízvukem
  3. důraz, akcent

Vyskytuje se v

akcent: mluvit s akcentemmit Akzent sprechen

anglický: mluvit se silným anglickým přízvukemmit starkem englischen Akzent sprechen

mluvit: mluvit s cizím přízvukemmit fremdem Akzent sprechen

přízvuk: vyslovit se správným přízvukemmit richtigem Akzent aussprechen