Hlavní obsah

Akzent

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. ling.přízvuk, akcent slovní, větný
  2. akcent svéráz řečimit starkem Akzent sprechenmluvit se silným přízvukem
  3. důraz, akcent

Vyskytuje se v

akcent: mit Akzent sprechenmluvit s akcentem

anglický: mit starkem englischen Akzent sprechenmluvit se silným anglickým přízvukem

mluvit: mit fremdem Akzent sprechenmluvit s cizím přízvukem

přízvuk: mit richtigem Akzent aussprechenvyslovit se správným přízvukem

Akzent: mit starkem Akzent sprechenmluvit se silným přízvukem