Hlavní obsah

povaha

Vyskytuje se v

jemný: eine feine Natur habenmít jemnou povahu

mírný: eine friedliche Natur habenmít mírnou povahu

otevřený: offener Charakterotevřená povaha

protikladný: gegensätzliche Naturenprotikladné povahy

příbuzný: verwandte Naturenpříbuzné povahy

různý: zwei unterschiedliche Temperamentedvě různé povahy

Art: eine höfliche/herzliche Artzdvořilá/srdečná povaha

durchschauen: Ich habe sein Wesen durchschaut.Prokoukl jsem jeho povahu.

herrisch: ein herrisches Wesen habenmít panovačnou povahu

povaha: der Charakterzugrys povahy