Hlavní obsah

Wesen

Vyskytuje se v

Wesen: ein einnehmendes Wesen habennechat si pro korunu koleno vrtat

Weste: eine weiße Weste habenmít čistý štít

nach: von Osten nach Westen reisenjezdit od východu na západ

durchschauen: Ich habe sein Wesen durchschaut.Prokoukl jsem jeho povahu.

herrisch: ein herrisches Wesen habenmít panovačnou povahu

Brot: Wes Brot ich ess(e), des Lied ich sing(e).Čí chleba jíš, toho píseň zpívej.