Hlavní obsah

dupat

Nedokonavé sloveso

  1. (hlučně jít) trampeln, stampfen(děti) trappelndupat do rytmuim Rhythmus stampfen, mit dem Fuß den Rhythmus stampfen
  2. (chůzí ničit) trampeln auf etw. Akk

Vyskytuje se v

stampfen: Osli dupou kopyty.Die Esel stampfen mit den Hufen.

dupat: dupat do rytmuim Rhythmus stampfen, mit dem Fuß den Rhythmus stampfen