Hlavní obsah

dvůr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (domu) der Hofdlážděný dvůrgepflasterter Hofvjet do dvorain den Hof fahren
  2. (sídlo vládce ap.) der Hofcísařský dvůrder Kaiserhof
  3. (soudní) der Gerichtshof

Vyskytuje se v

nafoukaný: listí nafoukané do dvorain den Hof angewehtes Laub

shlédnout: shlédnout z okna na dvůrvom Fenster auf den Hof heruntersehen

vjet: Vjeďte do dvora.Fahren Sie in den Hof hinein.

zavézt: Zavez vůz raději do dvora.Fahr den Wagen lieber in den Hof.

Hof: pověsit prádlo na dvořeWäsche im Hof aufhängen

Kaiser: na dvoře císaře Karla IV.am Hofe Kaiser Karls IV.

Ausfahrt: nechat volný výjezd ze dvoradie Ausfahrt eines Hofes frei halten

fahren: Zavez vůz raději do dvora.Fahr den Wagen lieber in den Hof.

hinausführen: Tyto dveře vedou do dvora.Diese Tür führt in den Hof hinaus.

schleifen: Vlekl bednu přes dvůr.Er schleifte die Kiste über den Hof.

über: jít přes dvůrüber den Hof gehen

dvůr: císařský dvůrder Kaiserhof