Hlavní obsah

armáda

Vyskytuje se v

osvoboditelský: osvoboditelská armádadie Befreiungsarmee

rudý: dř. Rudá armádaRote Armee

narukovat: Narukoval do armády.Er rückte zur Armee ein.

Militär: jít do armádyzum Militär gehen

Armee: jít k armádězur Armee gehen

Disziplin: V armádě panuje přísná disciplína.In der Armee herrscht strenge Disziplin.

in: Slouží v armádě.Er ist in der Armee.

armáda: Armáda spásydie Heilsarmee