Hlavní obsah

Gleichung

Die, podstatné jméno~, ~en

Vyskytuje se v

algebraický: algebraische Gleichungalgebraická rovnice

goniometrický: goniometrische Gleichungengoniometrické rovnice

kvadratický: quadratische Gleichungmat. kvadratická rovnice

lineární: lineare Gleichungmat. lineární rovnice

počítat: die Gleichungen rechnenpočítat rovnice

rovnice: die Gleichung lösenvyřešit rovnici

zjednodušit: die Gleichung vereinfachenmat. zjednodušit rovnici