Hlavní obsah

rovnice

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (algebraický výraz) die Gleichungvyřešit rovnicidie Gleichung lösenrovnice o jedné neznámédie Gleichung mit einer Unbekannten
  2. (znázornění chem. reakce) die Gleichung

Vyskytuje se v

algebraický: algebraická rovnicealgebraische Gleichung

goniometrický: goniometrické rovnicegoniometrische Gleichungen

kvadratický: mat. kvadratická rovnicequadratische Gleichung

lineární: mat. lineární rovnicelineare Gleichung

počítat: počítat rovnicedie Gleichungen rechnen

zjednodušit: mat. zjednodušit rovnicidie Gleichung vereinfachen

rovnice: vyřešit rovnicidie Gleichung lösen