Hlavní obsah

Vergleich

Vyskytuje se v

vergleichen: sich vergleichensrovnávat se, porovnávat se

ziehen: einen Vergleich ziehensrovnávat co

kulhat: Dieser Vergleich hinkt.Toto přirovnání kulhá.

oproti: Im Vergleich zum vorigen Jahr ist es warm.Oproti loňsku je teplo.

pokulhávat: Der Vergleich hinkt.Přirovnání pokulhává.

porovnání: Im Vergleich mit dem letzten Jahr...V porovnání s minulým rokem...

porovnat: die Benzinpreise vergleichenporovnat ceny benzínu

přirovnat: Womit würde ich es vergleichen?K čemu bych to přirovnal?

přirovnávat: Er vergleicht mich ständig mit ihr.Pořád mě k ní přirovnává.

srovnat: die Aufsätze der Schüler vergleichensrovnat písemné práce žáků

Vergleich: sich auf einen Vergleich einigendohodnout se na (mimosoudním) vyrovnání