Hlavní obsah

vysvětlit

Vyskytuje se v

blíže: blíže co vysvětlit komuj-m etw. näher erklären

dostupný: vysvětlit dostupnou formouin verständlicher Form erklären

hypoteticky: hypoteticky co vysvětlitetw. hypothetisch erklären

pochopitelně: vysvětlit problém pochopitelněein Problem verständlich erklären

záhy: Nedorozumění bylo záhy vysvětleno.Das Missverständnis wurde bald geklärt.