Hlavní obsah

mysl

Vyskytuje se v

hnutí: hnutí myslidie Gemütsbewegung

veselý: být veselé myslifrohen Mutes sein

být: Myslím, tedy jsem.Ich denke, also bin ich.

doopravdy: Myslí to s ním doopravdy.Sie meint es mit ihm ernst.

myslet: Myslím, že to není pravda.Ich glaube, es ist nicht wahr.

myslím: Matka je myslím doma.Die Mutter ist wohl zu Hause.

uchovaný: vzpomínka uchovaná v mysliim Gedächtnis bewahrte Erinnerung

zklidnit: zklidnit svou myslseinen Geist beruhigen

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Aus den Augen, aus dem Sinn.

proti: Je mi to proti mysli.Es ist mir zuwider.

deiner: Myslím/Vzpomínám na tebe.Ich gedenke/erinnere mich deiner.

der, die, das: Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.

einbilden: Co si vlastně (o sobě) myslí!Was bildet er sich eigentlich ein!

finden: Myslím, že neříká celou pravdu.Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.

Gemüt: mít jasnou myslein heiteres Gemüt haben

glauben: Myslím, že jsem v právu.Ich glaube mich im Recht.

Mut: ztratit odvahu, klesnout na mysliden Mut sinken lassen/verlieren

sowenig: Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.

mysl: přijít komu na myslj-m in den Sinn kommen