Hlavní obsah

mysl

Vyskytuje se v

hnutí: hnutí myslidie Gemütsbewegung

veselý: být veselé myslifrohen Mutes sein

být: Myslím, tedy jsem.Ich denke, also bin ich.

doopravdy: Myslí to s ním doopravdy.Sie meint es mit ihm ernst.

myslet: Myslím, že to není pravda.Ich glaube, es ist nicht wahr.

myslet: Myslím, že ano.Ich denke schon.

myslím: Matka je myslím doma.Die Mutter ist wohl zu Hause.

uchovaný: vzpomínka uchovaná v mysliim Gedächtnis bewahrte Erinnerung

zklidnit: zklidnit svou myslseinen Geist beruhigen

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Aus den Augen, aus dem Sinn.

proti: Je mi to proti mysli.Es ist mir zuwider.

deiner: Ich gedenke/erinnere mich deiner.Myslím/Vzpomínám na tebe.

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

einbilden: Was bildet er sich eigentlich ein!Co si vlastně (o sobě) myslí!

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

Gemüt: ein heiteres Gemüt habenmít jasnou mysl

glauben: Ich glaube mich im Recht.Myslím, že jsem v právu.

Mut: den Mut sinken lassen/verlierenztratit odvahu, klesnout na mysli

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.