Hlavní obsah

you're [jɔː or jʊə unstressed jə]

Vyskytuje se v

after: after youaž po vás, vy první, jen račte napřed

ask: if you ask mepodle mého, podle mě

assure: I (can) assure youmohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte mi

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

beat: Can you beat it?Chápeš to? výraz údivu, znepokojení

better: you are better doinglepší máte dělat co, radši než ...

between: between you and me(jen tak) mezi námi

bless: God bless, bless youBůh vám žehnej výraz díků, přání ap.

bless: bless youna zdraví po kýchnutí

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka

dare: how dare youJak se (jen) opovažuješ ...!

frank: to be frank (with you)abych (k vám)/(k tobě) byl upřímný

get: as ... as you can getco nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jaký

get: you can't get away from sthnedá se nic dělat s čím, bohužel je pravda co, nelze utéct před čím

go: as you go alongza pochodu, v průběhu času, postupně bez předchozích příprav

good: Good for you!Výborně!, Gratuluji!, To se máš!, Dobře děláš!

grant: I'(ll) grant youMusím připustit (že)

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

how: How do you do.Těší mě. při oficiálním seznamování

how: How about you?A (co) ty/vy? dotaz na názor

if: if I were youbýt tebou/vámi, (já) na tvém/Vašem místě

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

like: would you like sth(ne)chtěl bys(te) co, (ne)dal by sis co nabídka, návrh

like: if you likejestli chceš/chcete

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

meet: Pleased to meet you.Těší mě(, že Vás poznávám).

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

mind: if you don't mindpokud vám to nevadí

must: if you mustkdyž už musíš dělat co, když to musí být

name: you name itna co si (jen) vzpomenete, co vás jen(om) napadne při širokém výčtu

only: you only have to do sthstačí (jen) udělat co

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

ready: (I am) ready when you are.Čekám jenom na tebe/vás. už jsem připravený

right: right you aredobře, OK, jasně

same: same to youvám/tobě taky odpověď na přání

say: You don't say.Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky

see: you seevíš, podívej v řeči při vysvětlování ap.

see: see you (later), be seeing youtak zatím rozloučení, uvidíme se později, zatím nashle

shame: Shame on you!Styď(te) se!

show: I'll show you!Já ti ukážu! pohrůžka

tell: I (can) tell youA to ti říkám, Můžu tě ujistit

tell: you never can tellnikdy nevíš, jeden nikdy není jak to bude

thank: thank youděkuji projev vděčnosti ap.

there: there you goco naplat, no co, co se dá dělat, nic se nedá dělat

there: there you go/we are(tak) vidíš, a máš to, co jsem ti říkal

there: there you are/gotady máš/to je při nabízení

want: you want toměl bys(te)

welcome: You're welcomenení zač, prosím, rádo se stalo reakce na poděkování

what: (and) what have youa tak dále/podobně, co vás (jen) napadne

whatever: whatever you sayno jak myslíš neochotný souhlas

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

eat: all you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

know: get-to-know you partyseznamovací večírek

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

pay: pay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje

please: as you pleasejak (jen) chcete

realize: Do you realize it?Uvědomuješ si to?

save: BrE, ekon. save-as-you-earnzaměstnanecké spoření, systém pravidelného spoření obyvatelstva přímo ze mzdy

say: hovor. Says you.To říkáš ty., Podle tebe. vyjádření nesouhlasu nebo neochoty uvěřit

screw: vulg. Screw you!Jdi do hajzlu/háje/prdele!, Seru na tebe!, Polib mi prdel!, Trhni si nohou!

tell: You're telling me!No, to mi povídej! výraz souhlasu

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

while: while you still candokud (ještě) můžeš

woe: Woe betide you!Běda vám/tobě!

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

you'd: you'd betterraději bys(te) měl(i)

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

advance: Thank you in advance.Děkuji vám předem.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

all: All you need to do ...Stačí jen ...

all: You are all chatty.Jsi nějak upovídaný.

all: Do you want it at all?Chceš to vůbec?

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

all right: Are you feeling all right?Je vám dobře?

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

anyone: If anyone deserves it, it's you.Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.

anyplace: You can go anyplace.Můžeš jít kamkoli.

anything: Did you find anything?Našel jsi něco?

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

appointment: Do you have an appointment?Jste objednaný? u lékaře ap.

ashamed: You should be ashamed of yourself.Měl by ses stydět.

assume: I assumed you to be a foreigner.Měl jsem Vás za cizince.

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

at: While you're at it ...Když už jsi v tom... když už to děláš