Hlavní obsah

you're [jʊə or jɔː unstressed jə]

Vyskytuje se v

ask: if you ask mepodle mého, podle mě

assure: I (can) assure youmohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte mi

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

beat: Can you beat it?Chápeš to? výraz údivu, znepokojení

better: you are better doinglepší máte dělat co, radši než ...

between: between you and me(jen tak) mezi námi

bless: God bless, bless youBůh vám žehnej výraz díků, přání ap.

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka

frank: to be frank (with you)abych (k vám)/(k tobě) byl upřímný

get: as ... as you can getco nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jaký

go: as you go alongza pochodu, v průběhu času, postupně bez předchozích příprav

good: Good for you!Výborně!, Gratuluji!, To se máš!, Dobře děláš!

grant: I'(ll) grant youMusím připustit (že)

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

if: if I were youbýt tebou/vámi, (já) na tvém/Vašem místě

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

like: would you like sth(ne)chtěl bys(te) co, (ne)dal by sis co nabídka, návrh

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

meet: Pleased to meet you.Těší mě(, že Vás poznávám).

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

must: if you mustkdyž už musíš dělat co, když to musí být

only: you only have to do sthstačí (jen) udělat co

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

ready: (I am) ready when you are.Čekám jenom na tebe/vás. už jsem připravený

right: right you aredobře, OK, jasně

same: same to youvám/tobě taky odpověď na přání

say: You don't say.Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky

see: you seevíš, podívej v řeči při vysvětlování ap.

shame: Shame on you!Styď(te) se!

show: I'll show you!Já ti ukážu! pohrůžka

tell: I (can) tell youA to ti říkám, Můžu tě ujistit

thank: thank youděkuji projev vděčnosti ap.

there: there you goco naplat, no co, co se dá dělat, nic se nedá dělat

want: you want toměl bys(te)

welcome: You're welcomenení zač, prosím, rádo se stalo reakce na poděkování

what: what have youa tak dále, co vás (jen) napadne

whatever: whatever you sayno jak myslíš neochotný souhlas

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

eat: all you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

pay: pay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje

please: as you pleasejak (jen) chcete

realize: Do you realize it?Uvědomuješ si to?

save: BrE, ekon. save-as-you-earnzaměstnanecké spoření, systém pravidelného spoření obyvatelstva přímo ze mzdy

screw: Screw you! vulg.Jdi do hajzlu/háje/prdele!, Seru na tebe!, Polib mi prdel!, Trhni si nohou!

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

while: while you still candokud (ještě) můžeš

woe: Woe betide you!Běda vám/tobě!

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

advance: Thank you in advance.Děkuji vám předem.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

all: All you need to do ...Stačí jen ...

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

anyplace: You can go anyplace.Můžeš jít kamkoli.

anything: Did you find anything?Našel jsi něco?

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

appointment: Do you have an appointment?Jste objednaný? u lékaře ap.

ashamed: You should be ashamed of yourself.Měl by ses stydět.

assume: I assumed you to be a foreigner.Měl jsem Vás za cizince.

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

at: Do you need it at all?Potřebuješ to vůbec?

be: Who are you?Kdo jste?

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

believe: If you believe in yourself ...Pokud si věříš ...

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

after: after youaž po vás, vy první, jen račte napřed

assurance: take out an assurance policyuzavřít pojistku

insurance: take out insurance/an insurance policyuzavřít pojištění/pojistku

life insurance: take out a life insurance on sbuzavřít životní pojistku na koho

mortgage: take out a mortgage on sthvzít si hypotéku na co

subscription: take out a subscription to sthpředplatit si co, objednat si předplatné čeho

take out: take out an insurance policyuzavřít pojistku/pojištění pojištěnec

hypotéka: take out a mortgagevzít si hypotéku na dům

odpadek: take out the BrE rubbish/ AmE garbagevynést odpadky

půjčka: take out a loanvzít si půjčku

sjednat: take out insurancesjednat si pojištění

uzavřít: take out insuranceuzavřít (si) pojistku

vynést: take out the garbagevynést smetí

zlost: take out/wreak one's anger on sbvylít si na kom zlost

pojistit se: take out travel insurancepojistit se před cestou do zahraničí

pojistka: take out insuranceuzavřít pojistku

smetí: take out the rubbishvynést smetí

zchladit: take it out on sb, take out one's anger on sbzchladit si žáhu na kom