Hlavní obsah

your [jɔː or jʊə unstressed jə]

Zájmeno

  • tvůj, vášyour honorVaše ctihodnosti soudce ap.

Vyskytuje se v

bob: A hotovo!, A je to (v pohodě)!and Bob's your uncle!

faithfully: S úctou, Váš v dopiseYours faithfully

funeral: To je tvůj problém., To je tvoje věc.It's your funeral.

honour: vaše ctihodnosti, slavný soudeyour honour

Ladyship: (její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičnyHer/Your Ladyship

Lordship: (Vaše) lordstvo(Your) Lordship

mind: nebuď sprostý, mluv slušněmind your language

pardon: Prosím? nerozuměl jsem(I beg your) pardon?

pecker: Hlavu vzhůru!, Drž se!Keep your pecker up!

service: k Vašim službámat your service

sincerely: Se srdečným pozdravem, S úctou na konci dopisuYours sincerely

truly: s (veškerou) úctou, s pozdravem na konci dopisuYours truly

up: Jdi někam!, Polib mi! reakce na urážku ap.Up yours!

worship: Vaše ctihodnosti soudce, pane primátoreYour Worship

yours: Se srdečným pozdravem, S úctou, Váš na konci dopisuYours (sincerely), Yours faithfully

convenience: jakmile se ti/vám to bude hoditat your earliest convenience

earliest: jak nejdříve budete mociform. at your earliest convenience

Excellency: Vaše excelenceYour Excellency

folk: vaši rodiče ap.your folks

leave: s vaším svolenímby your leave

left: po vaší levici, nalevoon your left

order: Nemůžeme splnit vaši objednávku.We can't supply your order.

ref.: váš dopis číslo ... odkaz na předchozí korespondenciyour ref. ...

response: (Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.This is in response to your...

watch: Pozor schod!, Nebezpečí uklouznutí., Pozor, kam šlapeš.Watch your step!

your: Vaše ctihodnosti soudce ap.your honor

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

age: Kolik je ti let?What is your age?, What age are you?

attention: Můžete mi věnovat pozornost?May I have your attention?

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

bathroom: Mohu si u vás odskočit?Can I use your bathroom?

brain: Používej hlavu., Mysli trochu!Use your brain.

bring along: Přiveďte s sebou manželku.Bring your wife along.

business: To není tvoje věc., Po tom ti nic není.It's not your business.

can: Můžu si vypůjčit vaše pero?Can I borrow your pen?

case: V tvém případě udělám výjimku.I'll make an exception in your case.

choice: Volba je na tobě.It's your choice.

consult: Poraďte se se svým lékařem.Consult your doctor.

count: Tvůj hlas neplatil.Your vote didn't count.

dislike: Co máš a co nemáš rád?What are your likes and dislikes?

do: Čím je tvůj otec?What does your father do?

enjoy: Dobrou chuť., Nechte si chutnat., Ať vám chutná.Enjoy your meal.

fast: Hodinky ti jdou o hodinu napřed.Your watch is an hour fast.

favourite: Jaké je tvé oblíbené jídlo?What is your favourite meal?

get: Kdy ti jede vlak?What time are you getting your train?

go: Jsi na řadě., Hraješ.It's your go.

hair: Odvaž se (strošku)!Let your hair down!

hand: Zvedni ruku., Dej ruku nahoru.Put your hand up.

her: Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...Talk to your baby and show her ...

how: Jak se daří rodině?, Jak se má rodina?How's your family?

instant: váš dopis ze šestého tohoto měsíceyour letter of the 6th instant

just: jen kvůli vámjust for your sake

keep: Nedodržel jsi slovo.You failed to keep your word.

language: Pozor na jazyk! nemluv sprostěWatch your language!

make: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

meal: Dobrou chuť!, Nechte si chutnat! přeje hl. číšník ap.Enjoy your meal!

misplaced: Vaše obavy nejsou na místě.Your concern is misplaced.

name: Jak se jmenuješ?What's your name?

put: Napište se do seznamu.Put your name on the list.

regarding: Pokud jde o vaši nabídku ...Regarding your offer ...

remember: Pozdravuj(te) ode mě svou ženu.Remember me to your wife.

right: po vaší pravé straněon your right

should: Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...If you should change your mind ...

time: Nespěchej!, Máš čas!, Pěkně v klidu!, Není kam spěchat.Take your time!

use: Mohu si od vás zavolat?May I use your phone?

way: Udělej to po svém.Do it your way.

what: Jakou máš velikost?What is your size?

what's: Jak se jmenuješ?What's your name?

beg: Promiňte., Prosím? nerozuměl jsemI beg your pardon!

guess: Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.Your guess is as good as mine.

hatch: Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.

hold: Tak počkat!, Pomalu, pomalu!, Zadrž!hovor. Hold your horses!

long: dlouhatánský seznam ap.as long as your arm

mouth: Dávej si pozor na jazyk.Watch your mouth.

ctihodnost: Vaše ctihodnosti oslovení soudceYour Honour

levice: po vaší levicion your left

pozdrav: s přátelským pozdravem v dopiseregards, form. Yours sincerely, AmE Sincerely (yours)

pozor: Pozor schod.Mind the step., Watch your step.

prosím: Prosím? nerozuměl jsemI beg your pardon., Pardon?, AmE Excuse me?

riziko: na (vaše) vlastní rizikoat your own risk/peril

schod: Pozor schod!Watch/BrE též Mind your step!

sklapnout: Sklapni!Shut up/it!, Pipe down!, Belt up!, Button it/your lip!, Hold your jaw!

soud: Ctěný soude ...Your honour ...

tlama: Drž/Zavři tlamu!Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!

úcta: S úctou (Váš)BrE Yours faithfully/sincerely, AmE Sincerely (yours)

vy: u vás domaat your place

vzhůru: Ruce vzhůru!Hands up!, hovor. Throw up your hands!

zobák: vulg. Zavři zobák!Shut (the fuck) up!, Shut your trap/gob!, AmE, slang. Zip it up!

být: Co je ti po tom?It's none of your business!

co: Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!

back: Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.You scratch my back and I'll scratch yours.

číslo: Jaké máš číslo bot?What's your shoe size?

dioptrie: Kolik máte dioptrií?How strong are your glasses/is your prescription?

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Don't worry, your time will come.

dojet: Na to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.

dokument: Vaše dokumenty, prosím.Your documents, please.

dovolit: No dovolte!I beg your pardon!

držet: Drž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!

držet se: Drž se!nevzdávej to ap. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up!

excelence: Vaše excelenceYour Excellency

hnout se: Hni se(bou)!pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!

hodit se: Ty boty se ti hodí k obleku.The shoes match your suit.

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, přeje-li číšník ap. též Enjoy your meal!

chutnat: Chutnalo vám?Did you enjoy your meal?

chýlit se: Váš čas se chýlí ke konci!Your time is almost up!

jak: Jak se jmenuješ?What's your name?

jasnost: Vaše jasnosti ...Your Highness ...

jídlo: Jaké je vaše oblíbené jídlo?What is your favourite dish?

jmenovat se: Jak se jmenuješ?What's your name?

k, ke, ku: k Vašim službámat your service

kolik: Kolik je ti let?How old are you?, What is your age?

koníček: Jaké máte koníčky?What are your hobbies?

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

mlčet: Mlč(te)!Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!

mrhat: Mrháte penězi.You are wasting (your) money.

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

namáhat se: Zbytečně se namáháš.You're wasting your time.

nápad: Ani nápad!No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!

napřáhnout: Napřáhni ruku.Hold out your hand.

názor: Jaký máš na to názor?What is your opinion of that?

nejraději: Co děláš nejraději?What's your favourite activity?, What do you like doing best?

normální: Seš normální? blázníš?Are you out of your mind?

o: O co ti jde?What is your point?

odhodit: Odhoď zbraň!Drop your weapon!

odložit: Odložte tužky.Put your pencils down.

odpovědět: Odpověděl ti na tu otázku?Did he answer your question?

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

podat: Podej mi ruku! pomůžu tiGive me your hand!

podepsat se: Podepište se tady.Put your signature here.