Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) andare, camminare(s někým též) venireKam jdeš?Dove vai?Jdeme!Andiamo!Pojďte se mnou.Venga con me.Pojďte dál(e). do bytuEntri., Avanti.jít pěškyandare a piediJdu spát.Vado a dormire.
 2. (odcházet) andarsene, andare viaMusím už jít.Devo già andarmene.Jdu se projít/nakupovat.Vado a fare una passeggiata/la spesa.Musíš jít k doktorovi.Devi andare dal medico.Jde se tudy na nádraží?È questa la strada per la stazione?
 3. (obrátit se na) ke komu, za kým s čím, pro co rivolgersi a q per qc, andare da q per qc
 4. (vyzvednout něco ap.) pro koho/co andare a prendere q/qcJdi pro něj.Va' a prenderlo.
 5. (na ryby ap.) na co andare a (fare) qc, per qcjít na houbyandare a funghijít na pivoandare a bere una birra
 6. (chtít sebrat) na co andare a sgraffignare qc
 7. (vycházet ven) z čeho uscire da qcZ hrnce šla pára.Dalla pentola usciva il vapore.Jde na mě nevolnost. na zvraceníMi viene da vomitare.Jde na mě chřipka.Sto covando l'influenza.
 8. (na školu ap.) andareŠla do důchodu.È andata in pensione.jít na univerzituandare all'università
 9. (k věci ap.) na co iniziare a fare qc, po čem/kom andare dietro a qc/q
 10. hovor.(fungovat) andare, funzionareNejde elektřina.Non va la corrente.Hodinky mi jdou o pět minut napřed.L'orologio va cinque minuti avanti.
 11. (dařit se) andare (bene)(být zdatný v činnosti) essere bravo in qcJak to jde?Come va?Jde jí to.Se la cava bene.Ve škole mu to jde.È bravo a scuola.
 12. (hodit se) k čemu andare (bene), abbinarsi con qcjít k sobě hodit seandare bene insieme
 13. (být možný) essere possibile, potersiTo nejde. nelzeNon è possibile., È impossibile.Nejde to otevřít.Non si può aprire.Takhle to dál nejde.Così non si può continuare.
 14. (jednat se) o co/koho riguardare qc/q, trattarsi di qc/qO co jde?Di che (cosa) si tratta?O to tu nejde.L'argomento non è questo.pokud jde o ...per quanto riguarda ..., riguardo a ...
 15. (usilovat) komu o co preoccuparsi di qc, interessarsi a qc, avere a cuore qc
 16. po kom/čem inseguire q/qc

Vyskytuje se v

dno: jít ke dnuandare a picco, andare a fondo

dohromady: jít dohromady barvy ap.andare bene insieme

doktor: jít k doktoroviandare dal dottore

dolů: (se)jít dolů po schodechscendere la scala

dračka: jít na dračku prodávat seandare a ruba

důchod: (ode)jít do důchoduandare in pensione

éter: jít do/být v éteru vysíláníandare/essere in onda

gynekologie: jít na gynekologiiandare dal ginecologo

holič: jít k holičiandare dal barbiere

houba: jít na houbyandare a funghi

jít: jít na houbyandare a funghi

kino: jít do kinaandare al cinema

kontrola: jít na kontrolu k lékaři ap.fare una visita di controllo

kopec: jít do kopceandare in salita, salire

kosmetika: jít na kosmetikuandare dall'estetista

kostel: chodit/jít do kostelaandare in chiesa

kutě: jít na kutě spátandare a letto, dětsky - hajat andare a (fare la) nanna

lov: jít na lovandare a caccia

nahoru: jít nahoru i přen. ceny ap.salire

nákup: jít na nákup(y)andare a fare spese/acquisti/compere

naproti: jít komu naprotiandare incontro a q

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.L'orologio va avanti di cinque minuti.

návštěva: (za)jít/jet na návštěvu ke komuandare a visitare/trovare q, fare una visita a q

nechat: nechat jít koho pustitlasciare andare q

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.Prima di tutto andrò a casa.

neschopenka: jít na neschopenkumettersi in malattia

nevhod: Jdu nevhod?Disturbo?

oběd: (za)jít (spolu) na obědandare a pranzo insieme

obchůzka: jít na obchůzkufare una ronda

odbyt: jít dobře/špatně na odbytvendersi bene/male

operace: jít na/podrobit se/podstoupit operacisottoporsi a/subire una operazione

otevřít: jít otevřít (dveře)andare ad aprire (la porta)

penze: (ode)jít do penzeandare in pensione

pivo: jít na pivoandare a (farsi una) birra

pochůzka: jít na pochůzku policista ap.andare di ronda

pokud: pokud jde o koho/co co se týčequanto a, per quanto/quel che riguarda q/qc

pomalu: Už je pomalu čas jít.È quasi tempo di andare.

postel: jít do postele s kým mít sexandare a letto con q

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.L'orologio è indietro di cinque minuti.

pozdě: Jdu pozdě?Vengo in ritardo?

pozpátku: jít pozpátkucamminare all'indietro

prohlídka: jít na prohlídkuandare al controllo (medico)

procházka: jít na procházkuandare a fare una passeggiata

projížďka: jít na projížďku(andare a) fare un giro

přímo: jet/jít přímoandare dritto

rentgen: jít na rentgenfarsi una radiografia

ryba: jít na rybyandare a pesca

rybařit: jít/jet rybařitandare a pesca

schod: jít nahoru/dolů po schodechsalire/scendere le scale

sluníčko: jít na sluníčkoandare al sole

smyk: dostat se/jít do smyku, dostat smykslittare, sbandare

stopa: jít po stopě koho/čehoseguire le tracce di q/qc

svědek: jít komu za svědkafare da testimone (di nozze) a q

svůj, svá, své, svoje: jít po svých pěškyandare a piedi

toaleta: jít na toaletuandare in bagno

ušní: jít na ušníandare dall'otoiatra

večeře: jít na večeřiuscire a cena

večírek: jít na večírekandare a una festa

vězení: jít do vězeníandare in prigione/carcere

volba: jít k volbámandare alle elezioni

volit: jít volit k volbámandare alle urne

vstříc: jít komu vstřícandare incontro a q

vycházka: jít na vycházkufare una passeggiata

výlet: jet/jít na výletandare in gita, fare un viaggio

výslužba: jít do výslužbyandare in pensione

vyšetření: jít na (lékařské) vyšetřenísottoporsi ad un esame (medico)

vzduch: jít na vzduchuscire fuori per prendere una boccata d'aria

zabruslit si: jít si zabruslitandare a pattinare

záchod: jít na záchodandare al gabinetto/bagno

zástup: jít v zástupu jeden za druhýmcamminare in fila indiana

zatancovat si: jít si zatančitandare a ballare

zkratka: jít/vzít to zkratkouprendere una scorciatoia

zoo: jít do zooandare allo zoo

zpověď: jít ke zpovědiandare a confessarsi

ztuha: jít ztuha činnost ap.andare duro/con difficoltà

zvolna: jít zvolnaandare lentamente/piano

zvuk: jít po zvuku čehoseguire il suono di qc

ale: Ale jdi!, Ale (no tak)! nevěřícněMa dai!

: Ať jde/mluví!Che parta/parli!

basta: Nejdu tam a basta!Non ci vado e basta!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seGuai a te se ci vai!, Non ti permettere di andarci!

blízko: Pojďte blíž.Venga più vicino.

blíže: Pojď blíž.Avvicinati.

by: Šel bych ...Andrei ...

divadlo: Půjdeme do divadla.Andremo a teatro.

do: Jdu do postele.Vado a letto.

domů: Musím jít domů.Devo andare a casa.

elektřina: Nejde elektřina.È andata via la corrente.

fáma: Kolují/Jdou fámy, že ...Corre voce che ...

hajzl: Jdi do hajzlu.Vaffanculo!

hladce: Všechno šlo hladce.Tutto è andato liscio.

hodlat: Hodlám jít...Ho (l')intenzione di andare...

hospoda: Půjdeme do hospody?Andiamo in un pub?

hrozit se: Hrozím se, že tam budu muset jít.Temo di doverci andare.

duh: jít k duhukomu fare bene a q