Hlavní obsah

vězení

Vyskytuje se v

domácí: mít domácí vězenídítě essere in castigo, odsouzený ap. essere agli arresti domiciliari

útěk: útěk z vězenífuga da carcere/prigione

vězet: zůstat vězetrimanere bloccato/-a, v zácpě imbottigliarsi

zavřít: zavřít koho (do vězení)mettere in prigione, imprigionare q

zdrhnout: zdrhnout z vězeníscappare di prigione

zůstat: zůstat vězet/trčet kdebloccarsi, rimanere bloccato dove

hrozit: Hrozí mu deset let vězení.Rischia dieci anni di prigione.

prchnout: Prchnul z vězení.È sfuggito dalla prigione.

vězet: Kde vězíš?Dove te ne stai?

vězet: V tom to právě vězí.Qui sta il problemma.

zavřený: být zavřený (ve vězení)essere in prigione, scontare una pena

arresto: dir. arresti domiciliaridomácí vězení

carcere: mettere/rinchiudere in carcere qvsadit/zavřít do vězení koho

castigo: mandare/mettere in castigo qpotrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve škole

condannare: condannare q a vita/dieci anni di carcere.odsoudit koho na doživotí/k deseti letům vězení

detenzione: dir. detenzione domiciliaredomácí vězení výkon trestu

evadere: evadere dal carcere/manicomioutéct z vězení/blázince

fuga: fuga dal carcereútěk z vězení

mandare: mandare q in galeraposlat koho do vězení, nechat koho zavřít do vězení

prigione: andare in prigionejít do vězení

prigione: uscire di prigioneuprchnout z vězení

scappare: scappare di prigioneuprchnout z vězení

stabilimento: stabilimento carcerariovězeňské zařízení, vězení

vita: carcere a vitavězení na doživotí

avere: Ha avuto due anni di carcere.Dostal dva roky vězení.

cacciare: L'hanno cacciato in prigione.Strčili ho do vězení.

castigo: Sono in castigo.Mám domácí vězení/zaracha. dítě

fuggire: È fuggito dal carcereUprchl z vězení.

prigione: Questa casa è una prigione.Ten(to) dům je hotové vězení.

covare: Gatta ci cova.V tom něco vězí, Za tím něco je.

gatta: Qui gatta ci cova.V tom něco vězí.