Hlavní obsah

mandare

Tranzitivní sloveso

  1. q/qc dove poslat, vyslat, posílat koho/co kamL'ho mandato a chiamare il medico.Poslal jsem ho pro doktora.mandare via qvyhnat, vyhodit, poslat pryč kohomandare avanti q/qcposlat/vyslat koho zjistit/obhlédnout situaci, živit, (finančně) zajišťovat koho, vést, posunout co k úspěšnému konci, řídit, vést co rodinný podnik ap.mandare a dire qc a qvzkázat co komumandare q da Erode a Pilatoposílat koho od čerta k ďáblumandare q in galeraposlat koho do vězení, nechat koho zavřít do vězenímandare q alla forca/a morteposlat koho na šibenici/smrt odsoudit k smrtimandare in rovina qczničit, zruinovat comandare q in estasiuchvátit, nadchnout koho
  2. qc a q poslat co komu dopis ap.Le ho mandato un messaggio.Poslal jsem jí zprávu.Che Dio ce la mandi buona!Chraň nás Bůh!mandare giù qcslupnout co rychle sníst, přen. skousnout, strávit co nějaký problém ap.mandare in onda qcpřenášet, vysílat co v televizi, rádiu ap.mandare qc all'aria/a monte/a rotoli/in fumozmařit, zhatit comandare in pezzi qcrozbít, roztřískat, zničit comandare a memoria qcnaučit se co nazpaměťmandare un accidente a qseslat na koho neštěstí/pohromu
  3. qc vyd(áv)at co zvuk ap.Mandò un gemito.Zasténal.

Vyskytuje se v

anelito: vydechnout naposledymandare l'ultimo anelito

arresto: zatykačmandato/ordine d'arresto

baracca: táhnout to dál, protloukat semandare avanti la baracca

briciolo: rozbít na kousky, roztřískat comandare in bricioli qc

castigo: potrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve školemandare/mettere in castigo q

catafascio: potopit, zničit, rozvrátit comandare qc a catafascio

comparizione: předvolání k soudumandato/ordine di comparizione

fanculo: poslat koho do prdelemandare a fanculo q

fondo: poslat co ke dnu loď i podnikmandare qc a fondo

fottere: poslat do prdele/řiti/hajzlu kohopřen. vulg. mandare q a farsi fottere

frantume: rozbít na padrťmandare in frantumi

friggere: poslat koho do hájepřen. mandare q a farsi friggere

furia: rozzuřit kohomandare q su tutte le furie

inferno: poslat koho k čertumandare q all'inferno

mandata: otočit klíčem (v zámku), zamknoutdare una mandata

mandato: z pověření kohosu/per mandato di q

merda: zcela zničit, zruinovat, zdemolovat, posrat copřen. vulg. mandare qc in merda

odore: pěkně vonětmandare un odore gradevole

perquisizione: povolení/příkaz k prohlídcedir. mandato/ordine di perquisizione

picco: potopit koho, poslat koho ke dnupřen. mandare q a picco

rassegnare: vzdát se funkce/úřadurassegnare un mandato/una carica

respiro: oddechnout si úlevoumandare un respiro di sollievo

rovina: zničit, přivést ke krachu co firmu ap.mandare in rovina qc

tappeto: poslat koho k zemi v boxu ap.mandare q al tappeto

tramite: poslat co poštoumandare qc tramite posta

fumo: zmařit, zhatit plán ap.mandare in fumo

lungo: prodlužovat, protahovat cotirare/menare/mandare qc per le lunghe

aria: zmařit, překazit, zhatit, zničit co plán ap.mandare all'aria qc

benedire: poslat do háje koho, zpackat co práci ap.mandare a farsi benedire q/qc

buono: Bůh nás ochraňuj!Dio ce la mandi buona!

capestro: poslat koho na šibenicicondannare/mandare q al capestro

culo: poslat koho do prdelemandare q a fare in culo

mona: poslat koho do hajzlu/prdelemandare q in mona

monte: překazit, zhatit, zmařit comandare a monte qc

sfascio: úplně zničit, poslat do kytek comandare allo sfascio qc

spasso: dát padáka/vyhazov komumandare a spasso q

domácnost: vést domácnostmandare avanti la casa

funkční: funkční období v úřadu ap.mandato , periodo di incarico

kus: rozbít co na kusyrompere qc a pezzi, na padrť mandare qc in frantumi

padák: hovor. dostat padáka vyhazovessere mandato a spasso, avere il benservito

padrť: rozbít co na padrťmandare qc in frantumi

pohled: poslat komu pohledmandare una cartolina a q

poslat: poslat koho do důchodumandare q in pensione

pošta: poslat co poštoumandare qc per posta

řádek: napsat komu pár řádekmandare due righe a q

vyhazov: dát vyhazov komudare il benservito, mandare a spasso q

zatčení: příkaz k zatčenímandato d'arresto

zpátky: poslat zpátky co komu zásilku ap.mandare indietro, rimandare, rispedire qc a q

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Lo mandi a questo indirizzo.

děkovací: Firma nám poslala děkovací dopis.La ditta ci ha mandato una lettera di ringraziamento.

na: Dopisy posílejte na...Mandate le lettere a...

nám: Pošlete nám to.Ce lo mandate. Mandatecelo.

seslat: Tu příležitost nám seslalo samo nebe.Questa opportunità è mandata dal cielo.

skolit: Skolil protivníka jednou ranou.Ha mandato l'avversario a terra con un colpo.

zvědavý: Jsem zvědavý, jestli to pošle.Sono curioso di sapere se lo manderà.

mříž: poslat koho za mřížemandare dietro le sbarre q

plyn: hovor. poslat koho do plynu plynové komorymandare q alla camera a gas

sprovodit: sprovodit ze světa koho/comandare q/qc al creatore, zlikvidovat far q/qc fuori, zbavit se togliere q/qc da mezzo

mandare: vyhnat, vyhodit, poslat pryč kohomandare via q