Hlavní obsah

na

Předložka

 1. (povrchu ap.) suna podlazesul pavimentona střešesul tettočerné na bílém písemněnero su bianco
 2. (o umístění) in, a, suna záchoděal gabinetto/bagnona internetusull'Internetna venkověin campagnavenku na ulicifuori sulla/in stradana začátkuall'iniziona vrchu čehoin cima a qc
 3. (až do, k) su, a(vylézt po) su qcvylézt na stromsalire sull'albero
 4. (k cíli) a, inDopisy posílejte na...Mandate le lettere a...jet na horyandare in montagnajít na záchodandare al gabinetto/bagnojít na vysokou školuandare all'università
 5. (směrem k) versookna obrácená na jihle finestre rivolte verso il sud
 6. (o dosahu) ana dosaha portata di manoPřiblížil se na deset metrů k ...Si è avvicinato a dieci metri a ...
 7. (jak daleko ap.) fino aJděte (až) na konec ulice.Andate fino alla fine della via.
 8. (jakým způsobem) su, a(příčina ap.) dišitý na mírucucito su misuraZemřel na infarkt.È morto d'infarto.na žádostsu richiestana plný výkona piena potenzapráce na plný úvazeklavoro a tempo pieno
 9. (jak upravený - o jídle ap.) avejce na měkkouovo m alla coque
 10. (s použitím něčeho) con(za použití) usando, utilizzando qchrát na kytarusuonare la chitarrana vlastní očicon i propri occhipoznat koho/co na první pohledriconoscere q/qc a prima vista
 11. (s jakou přesností) a
 12. (na jednotky) avážit co na kilapesare qc a chili
 13. (poměr na jednotku) a, perKolik to stojí na osobu?Quanto costa a testa?spotřeba na 100 kmconsumo per cento chilometri
 14. (umocněný) kolikátou elevato a qcna druhouquadrato, elevato alla seconda
 15. (až do) (fino) a, inrozdrtit co na prášekfrantumare qc in polverezmrzlý na kostgelato fino alle ossaCena klesla na 1 dolar.Il prezzo è sceso ad 1 dollaro.
 16. (do jaké míry) daJak na tom jsme?Come siamo messi?
 17. až na (vyjádření výjimky) eccetto, tranne, salvoVšichni až na tebe.Tutti tranne te.Až na pár chyb bylo vše správně.Salvo alcuni errori era tutto corretto.
 18. (určení okamžiku) in(odložit ap.) a(až do) fino aOdložíme to na pátek.Lo rimandiamo a venerdì.Necháme to na později.Lasciamolo a dopo.Je na čase.È ora.nechávat co na poslední chvílilasciare qc all'ultimo momentojet na červenoupassare col rossona jařein primavera
 19. (doba trvání) perNa jak dlouho?Per quanto tempo?práce na týdenlavoro per una settimanazůstat na nocrimanere per la nottena pár dníper un paio di giorni
 20. (časová hranice) perčtvrt na pětquattro e un quarto
 21. (myslet ap.) a(přemýšlet) su, dipamatovat na coricordare qcZapomeň na to.Dimenticalo.věřit na duchycredere agli spiritinezávislý naindipendente daodpověď na otázkurisposta alla domanda
 22. (o účelu) a, perNa co?Per che cosa?Na shledanou.Arrivederci.jít na pivoandare a bere la birraNemáme na vybranou.Non abbiamo scelta.Nechte to na mně.Lasciate fare a me.dát na vědomí komufar sapere a q
 23. (nacházet se) in, a(právě se chystající) perJe na dovolené.È in ferie.Jsem na odchodu.Sto per andarmene.

Vyskytuje se v

a: andare a pescajít na ryby

a: al ministerona ministerstvu

a: a Nataleo Vánocích, na Vánoce

a: pagare qc a rateplatit co na splátky, splácet co

a: (fatto) alla grigliana grilu, grilovaný

a: scrivere a computerpsát na počítači

a: bello a vedersipěkný na pohled

abbandonare: abbandonare q a se stessonechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umí

abboccare: abboccare all'amospolknout návnadu, přen. skočit na to, zbaštit to, naletět na léčku ap.

abisso: sull'orlo dell'abissohl. přen. na pokraji propasti, nad propastí před zkázou ap.

abitazione: dir. diritto di abitazioneprávo na bydlení

abitudinario: essere abitudinariolpět na zvycích, řídit se svými návyky, žít v zaběhaných kolejích

aborto: avere un aborto (indotto)jít na potrat

acceleratore: premere l'acceleratorešlápnout na plyn

accettare: accettare le condizioni di qpřistoupit na čí podmínky

acchiapparsi: giocare ad acchiapparsihrát na honěnou

acconto: acconto per la mercezáloha na zboží

accorrere: accorrere in aiuto di qpřispěchat komu na pomoc

acme: all'acme di qcna vrcholu/špici čeho

acquisito: gusto acquisito= věc, které se musí přijít na chuť zpočátku nepříjemné ap.

acquisto: offerta (pubblica) di acquistonabídka na převzetí firmy

addio: lettera d'addiodopis na rozloučenou

addio: serata d'addiorozlučkový večírek, představení na rozloučenou v divadle

addosso: mettersi qc addossovzít si co na sebe

addosso: portare addossomít na sobě oblečené

addosso: uno addosso all'altrojeden na druhém namačkaný ap.

adozione: adozione a distanzaadopce na dálku

adriatico: nell'Adriaticona Jadranu

agevolazione: econ. agevolazioni fiscalidaňové úlevy, sleva na dani

agli: allergia agli acarialergie na roztoče

aglio: all'agliočesnekový, na česneku pokrm

agrodolce: in agrodolce, all'agrodolcena sladkokyselo upravený

aiuto: venire in aiuto di qpřijít komu na pomoc

al: al suolona zemi

alcol: darsi all'alcoldát se na pití, začít pít

alle: caccia alle streghehon na čarodějnice

allergia: allergia alla polverealergie na prach

allergico: žert. allergico al lavoroalergický na práci

allineato: libri allineati sullo/nello scaffaleknihy vyrovnané na polici

allo: allo stadiona stadionu

allo: allergico allo zuccheroalergický na cukr

allungarsi: Si è allungarsi sul letto.Natáhl se na postel.

altalena: andare in altalenahoupat se (na houpačce)

altezza: all'altezza di qcna úrovni čeho, v jedné rovině s čím, přen. u čeho místně

altronde: (ma) d'altrondenicméně (však), na druhé straně (ale)

andare: andare in macchina/biciclettajet autem/na kole

andare: andare a pesca/a cacciajít na ryby/lov

andare: lasciarsi andare a qcnechat se unést čím, oddat se čemu, odvázat se, přen. přestat o sebe dbát, nedbat na sebe, zanedbávat se

andare: andare in/a pezzi, andare in frantumirozletět se na kousky, rozpadnout se

animo: perdersi d'animoklesnout na mysli

anticamera: fare anticameračekat na přijetí

antipode: essere agli antipodi di qcbýt na protilehlé straně (zeměkoule) k čemu

apice: all'apice della carrierana vrcholu kariéry

apnea: in apneabez dýchání/dechu, na jeden nádech o potápění ap.

appeso: přen. essere appeso a un filoviset na vlásku

ardere: legna da arderedřevo na otop

aria: ad ariavzduchový, na vzduch pohon ap.

aria: dare aria a qc(dát) vyvětrat co, dát na vzduch co

arrampicata: arrampicata alla fune/perticašplh na laně/tyči

arrivederci: Arrivederci a presto!Brzy na shledanou!

arrostirsi: arrostirsi al solepéct se na slunci

asciutto: all'asciuttov suchu na suchém místě, přen. na suchu bez peněz

asciutto: a bocca asciutta, a denti asciuttina sucho bez jídla a pití, přen. naprázdno, marně

asilo: diritto d'asiloprávo na azyl

aspirante: aspirante al titoloaspirant na titul

asta: a mezz'astana půl žerdi

astuccio: astuccio portapennepenál, pouzdro (na tužky)

attaccarsi: attaccarsi al fiasco/alla bottigliauchýlit se k láhvi, dát se na pití opíjet se

atto: prendere atto di qcvzít na vědomí co

attraversare: attraversare col rossopřecházet na červenou

auge: přen. in augena vrcholu slávy ap.

autunno: d'autunnona podzim

avere: avere a mente q/qcmít na mysli koho/co, vzpomínat, vzpomenout si na koho/co

baciare: baciare q sulle guance/in frontepolíbit koho na tváře/čelo

baciarsi: baciarsi sulla boccalíbat se na ústa

bada: tenere q a badahlídat, střežit koho, dohlížet na koho

bagno: andare in/al bagnojít na záchod

balcone: al balconena balkoně

balia: in balia di q/qcvydaný na milost (a nemilost), zcela v moci, (po)nechaný napospas koho/čeho

balzare: balzare in piedivyskočit na nohy

balzare: balzare in mente a qnapadnout koho myšlenka, přijít na mysl komu

barba: da barbana holení krém, štětka ap.

base: a base di qcna základě, na bázi čeho

battaglia: da battagliabitevní, bojový, přen. na zničení, na lítačku boty, oblečení

batteria: a batteriana baterie pohon ap.

battitore: battitore libero(pracující) na volné noze, sport. zadní stoper, libero

battuta: dare la battutanahodit repliku, nahrát na repliku

bebè: alla bebèdětský, na mimino účes ap.

befana: alla befanana Tři krále

benzina: a benzinabenzínový, na benzín pohon ap.