Hlavní obsah

addosso

Příslovce

  1. na sobě, u sebe, při soběNon aveva niente addosso.Nic na sobě neměl.mettersi qc addossovzít si co na sebeportare addossomít na sobě oblečenéfarsela addossopodělat se, pochcat se, nadělat si do kalhot
  2. v sobě, uvnitř těla
  3. addosso a qc na čem natěsnaný ap., (velice) blízko čehouno addosso all'altrojeden na druhém namačkaný ap.
  4. addosso a q na koho/kommettere gli occhi addosso a qupřít zrak na koho
  5. addosso (a) q proti komuandare addosso a qnarazit do kohodare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

Vyskytuje se v

addosso: qc na čem natěsnaný ap., (velice) blízko čehoaddosso a

avere: qc mít na sobě, nosit coavere (addosso)

cacarsi: posrat se, přen. být posraný strachycacarsi addosso

piantare: upřít na koho zrakpiantare gli occhi addosso a q

tirarsi: vykoledovat si, vysloužit si, přivolat na sebe co kritiku ap.tirarsi addosso qc

argento: Chvíli neposedí.Ha l'argento vivo addosso.

carne: Je hubený/obtloustlý.Ha poca/molta carne addosso.

ciccia: Je špekatý.Ha troppa ciccia addosso.

piovere: Nahrnuly se na něj problémy.Gli sono piovuti addosso dei problemi.

farsi: podělat se, nadělat si do kalhotfarsela addosso/sotto/nei pantaloni

saltare: pustit se co koho, vyjet, vyletět, vrhnout se na kohosaltare addosso a q

cvrknout: cvrknout sifarsi (la pipì) addosso

nadělat: nadělat si do kalhotfarsela addosso

polít: polít se čímrovesciarsi addosso qc, zmáčet se bagnarsi di qc

sobě: (mít) na sobě co oblečené(portare) addosso

lepit se: Mokré tričko se mi lepí na kůži.La maglietta bagnata mi si incolla addosso.

mít: Měl na sobě starý kabát.Aveva addosso un vecchio cappotto.

plivnout: Plivnul na mě.Mi ha sputato addosso.

podělat se: Málem jsem se podělal strachy.Me la sono quasi fatta addosso per paura.

přepadnout: Přepadla mě únava.Una stanchezza mi cadde addosso.

klín: spadnout komu do klínacadere addosso a q

roupy: mít roupy chvíli neposedětessere irrequieto, být velmi živý avere l'argento vivo addosso