Hlavní obsah

blízko

Příslovce

  1. (poblíž) vicino(poblíž) nelle vicinanzeJe tady někde blízko benzínka?C'è un distributore (di benzina) qui vicino?Pojďte blíž.Venga più vicino.Je to blízko.È vicino.
  2. (brzy, v dohlednu) vicinoVánoce jsou blízko.Natale è vicino.

Předložka

  • u čeho, k čemu vicino a qcStál blízko dveří.Stava vicino alla porta.

Vyskytuje se v

blízký: v blízké budoucnostinel prossimo futuro

blízký: blízcí příbuzníparenti stretti

blíže: blíže určit cospecificare, precisare qc

blíže: blíže neurčenýimprecisato/-a

nejbližší: v nejbližší době/nejbližších dnechnei prossimi giorni

nejbližší: nejbližší rodinala famiglia più vicina

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohoparente lontano/stretto di q

přítel: blízký/důvěrný přítelamico vicino/intimo

rodina: nejbližší rodinaparenti stretti

sobě: blíž(e) k sobě vzájemnědi più l'uno all'altro

východ: Blízký/Střední východil Vicino/Medio Oriente

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Dov'è l'ospedale più vicino?

blízký: co nejbližšíil più vicino possibile

blízký: moji blízcí rodina ap.i miei cari

blízký: Mají spolu blízký vztah.Hanno un rapporto stretto.

blíže: Pojď blíž.Avvicinati.

bližší: bližší informace viz ...per ulteriori informazioni vedi ...

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Può dirmi qualcosa di più su questo?

jet: Kdy jede nejbližší vlak do ...,Quando parte il prossimo treno per ...?

navést: Navedli letadlo na blízké letiště.Hanno guidato l'aereo all'aeroporto più vicino.

nejbližší: Kdy jede nejbližší vlak do Florencie?A che ora parte il prossimo treno per Firenze?

osvětlit: Můžete nám tu věc blíže osvětlit?Ci può spiegare la cosa con più precisione?

přesto: tak blízko a přesto tak dalekocosì vicino eppure così lontano

příbuzenstvo: blízké příbuzenstvoparenti vicini

přistoupit: Přistupte blíže.Venite più vicino.

zastávka: Kde je nejbližší autobusová zastávka?Dov'è la fermata dell'autobus più vicina?