Hlavní obsah

jet

Nedokonavé sloveso

  1. (vézt se) čím andare in qc(užít prostředku též) prendere qcPojedeme taxíkem.Prendiamo il taxi.(Po)jedeme na výlet.Andiamo in gita.Pojedu stopem.Farò l'autostop.Kam jedeme?Dove andiamo?jet autem/autobusem/vlakemandare in macchina/autobus/treno
  2. (cestovat) andare, viaggiare
  3. (o vozidle ap.) andare, correre
  4. (odjíždět) partireKdy jede nejbližší vlak do ...,Quando parte il prossimo treno per ...?Jedeme z Říma v sobotu ráno.Partiamo da Roma sabato mattina.
  5. (autobus na lince ap.) andare, fare servizioJede tenhle autobus do ...?Questo autobus va a ...?
  6. hovor.(být v chodu) andare, funzionare, correre
  7. (účastnit se závodu) correre
  8. (rukou ap.) čím po čem (far) andare, far passare con qc per/su qc
  9. (řídit) čím guidare qcJeď opatrně!Guida con prudenza!Nemůžeš jet bez řidičského průkazu!Non puoi guidare senza patente!
  10. (klouzat) po čem scivolare su qc

Vyskytuje se v

červená: (pro)jet/nezastavit na červenoupassare col rosso

do: jet do zahraničíandare all'estero

dovolená: jet na dovolenouandare in ferie/vacanza

dvojka: jet na dvojku v autěandare in seconda

hora: jet na horyandare in montagna

chata: jet na chatuandare in villetta

kolo: jet na koleandare in bicicletta

konvoj: jet v konvojiandare in convoglio

kůň: je(zdi)t na koniandare a cavallo, cavalcare

moře: jet k mořiandare al mare

na: jet na horyandare in montagna

na: jet na červenoupassare col rosso

návštěva: (za)jít/jet na návštěvu ke komuandare a visitare/trovare q, fare una visita a q

neutrál: jet na neutrálandare in folle

objížďka: jet objížďkouprendere la deviazione

obrátka: jet na plné obrátky o rychlostiandare a tutta velocità

oranžová: (pro)jet na oranžovoupassare col giallo

pětka: jet na pětku v autěandare in quinta

prázdniny: jet na prázdninyandare in vacanza

přímo: jet/jít přímoandare dritto

rybařit: jít/jet rybařitandare a pesca

stanovat: jet stanovatandare a campeggiare/fare campeggio

tandem: jet na tandemuandare sul sellino posteriore

trojka: (jet) na trojkuandare in terza

trysk: jet tryskem o konigaloppare, andare di galoppo

výlet: jet/jít na výletandare in gita, fare un viaggio

výtah: jet výtahemprendere l'ascensore

zahraničí: jet do zahraničíandare all'estero

zalyžovat si: jet si zalyžovatandare a sciare/fare una sciata

centrum: Jedu do centra.Vado al centro.

dál: Jeď dál!Prosegui!

dojet: Jeď napřed, dojedu tě.Vai per primo, ti raggiungerò.

jen: Ten vlak jede jen v neděli.Questo treno va solamente la domenica.

lázně: Jela do lázní.È andata alle terme.

lyžovat: Pojedeme lyžovat...Andiamo a sciare...

město: Jedu do města.Vado al centro.

metro: jet metremprendere la metropolitana

nejbližší: Kdy jede nejbližší vlak do Florencie?A che ora parte il prossimo treno per Firenze?

okolo: Jeli jsme okolo pláže.Siamo andati lungo la spiaggia.

okolo: Okolo (pro)jela sanitka.Un'ambulanza è passata accanto.

potápět se: Jedeme se potápět.Andiamo a immergerci.

příroda: chodit/jet do přírodyandare fuori città/in campagna

safari: jet na safariandare a safari

slalom: jet slalom i přen.fare lo slalom

vlak: jet vlakemprendere il treno

načerno: jet/cestovat načernofare il portoghese, viaggiare senza biglietto/in nero

andare: andare in macchina/biciclettajet autem/na kole

ascensore: prendere l'ascensorejet výtahem

autostop: fare l'autostopjet (auto)stopem, stopovat auta

bici: andare in bicijet na kole

bicicletta: andare in biciclettaje(zdi)t na kole

cavallo: andare a cavallojet na koni

colonia: andare in coloniajet na tábor

deviazione: fare una deviazionejet oklikou/objížďkou

feria: andare in feriejet na dovolenou

galoppo: andare al galoppojet tryskem o koni

giro: fare un giro in autojet se projet autem

in: viaggiare in trenojet vlakem

lag: med. jet lagpásmová nemoc porucha biorytmu po dlouhé cestě letadlem

metropolitana: prendere la metropolitanajet metrem

missione: andare in missionejet na misi

oltremare: andare oltremarejet do zámoří

passo: andare a passo d'uomojet krokem

prendere: prendere l'autobusjet autobusem

riserva: viaggiare in riservajet na rezervu

salita: andare in salitajít/jet do kopce

scampagnata: fare una scampagnatajet do přírody/někam ven

siero: siero antivipera/antivelenosérum proti hadímu jedu/uštknutí

slalom: fare lo slalomjet slalom, přen. kličkovat

spazzaneve: fare lo spazzaneve, scendere a spazzaneveplužit, jet pluhem na lyžích

strada: sbagliare stradasplést si cestu, jít/jet špatně

tirare: tirare avanti/innanzijít/jet dál, pokračovat, táhnout to dál

tram: prendere il tramjet tramvají

treno: prendere il trenojet vlakem

vacanza: andare/volare in vacanzajet/letět na dovolenou

viaggio: andare in viaggio di nozzejet na svatební cestu

weekend: andare dove per il weekendjet kam na víkend

a: Vado a Milano.Jedu do Milána.

andare: Andiamo in vacanza.Jedeme na dovolenou.

campagna: Vado in campagna.Jedu na venkov.

centro: Vado al centro.Jedu do centra.

convenire: ...conviene questo treno....je dobré jet tímto vlakem.

cosicché: Sono senza soldi, cosicché non vado in vacanza.Jsem bez peněz, takže na dovolenou nepojedu.

in: Vado in Italia.Jedu do Itálie.

mitragliatrice: Sembra una mitragliatrice.Pusa jí (hrozně) jede.

montagna: Andiamo in montagna.Jedeme na hory.

piacere: Questa macchina va che è un piacere.To auto jede jedna radost.

prendere: Ho preso la macchina.Jel jsem autem.

prendere: Devi prendere l'autostrada per Torino.Musíš jet po dálnici na Turín.

sessanta: Faceva i sessanta all'ora.Jel šedesátkou (za hodinu).