Hlavní obsah

jet

Nedokonavé sloveso

  1. (vézt se) čím andare in qc(užít prostředku též) prendere qcPojedeme taxíkem.Prendiamo il taxi.(Po)jedeme na výlet.Andiamo in gita.Pojedu stopem.Farò l'autostop.Kam jedeme?Dove andiamo?jet autem/autobusem/vlakemandare in macchina/autobus/treno
  2. (cestovat) andare, viaggiare
  3. (o vozidle ap.) andare, correre
  4. (odjíždět) partireKdy jede nejbližší vlak do ...,Quando parte il prossimo treno per ...?Jedeme z Říma v sobotu ráno.Partiamo da Roma sabato mattina.
  5. (autobus na lince ap.) andare, fare servizioJede tenhle autobus do ...?Questo autobus va a ...?
  6. hovor.(být v chodu) andare, funzionare, correre
  7. (účastnit se závodu) correre
  8. (rukou ap.) čím po čem (far) andare, far passare con qc per/su qc
  9. (řídit) guidareJeď opatrně!Guida con prudenza!Nemůžeš jet bez řidičského průkazu!Non puoi guidare senza patente!
  10. (klouzat) po čem scivolare su qc

Vyskytuje se v

andare: jet autem/na koleandare in macchina/bicicletta

ascensore: jet výtahemprendere l'ascensore

autostop: jet (auto)stopem, stopovat autafare l'autostop

bicicletta: je(zdi)t na koleandare in bicicletta

cavallo: jet na koniandare a cavallo

colonia: jet na táborandare in colonia

deviazione: jet oklikou/objížďkoufare una deviazione

feria: jet na dovolenouandare in ferie

galoppo: jet tryskem o koniandare al galoppo

giro: jet se projet autemfare un giro in auto

in: jet vlakemviaggiare in treno

lag: med. jet lagpásmová nemoc porucha biorytmu po dlouhé cestě letadlem

metropolitana: jet metremprendere la metropolitana

missione: jet na misiandare in missione

oltremare: jet do zámoříandare oltremare

passo: jet krokemandare a passo d'uomo

prendere: jet autobusemprendere l'autobus

riserva: jet na rezervuviaggiare in riserva

salita: jít/jet do kopceandare in salita

scampagnata: jet do přírody/někam venfare una scampagnata

siero: sérum proti hadímu jedu/uštknutísiero antivipera/antiveleno

slalom: jet slalom, přen. kličkovatfare lo slalom

spazzaneve: plužit, jet pluhem na lyžíchfare lo spazzaneve, scendere a spazzaneve

strada: splést si cestu, jít/jet špatněsbagliare strada

tirare: jít/jet dál, pokračovat, táhnout to dáltirare avanti/innanzi

tram: jet tramvajíprendere il tram

treno: jet vlakemprendere il treno

vacanza: jet/letět na dovolenouandare/volare in vacanza

viaggio: jet na svatební cestuandare in viaggio di nozze

weekend: jet kam na víkendandare dove per il weekend

a: Jedu do Milána.Vado a Milano.

campagna: Jedu na venkov.Vado in campagna.

centro: Jedu do centra.Vado al centro.

convenire: ...je dobré jet tímto vlakem....conviene questo treno.

cosicché: Jsem bez peněz, takže na dovolenou nepojedu.Sono senza soldi, cosicché non vado in vacanza.

mitragliatrice: Pusa jí (hrozně) jede.Sembra una mitragliatrice.

montagna: Jedeme na hory.Andiamo in montagna.

piacere: To auto jede jedna radost.Questa macchina va che è un piacere.

sessanta: Jel šedesátkou (za hodinu).Faceva i sessanta all'ora.

taxi: Pojedeme taxíkem.Prendiamo il taxi.

vangelo: Přes to nejede vlak.È vangelo!

video: Zvuk jede, ale obraz ne.L'audio funziona, il video no.

cavalcare: je(zdi)t na tygrovi snažit se zvládnout obtížnou situacicavalcare la tigre

piovere: bez diskuze, o tom žádná, přes to nejede vlaknon ci piove

provare: balit koho, (vy)jet po komhovor. provarci con q

červená: (pro)jet/nezastavit na červenoupassare col rosso

do: jet do zahraničíandare all'estero

dovolená: jet na dovolenouandare in ferie/vacanza

dvojka: jet na dvojku v autěandare in seconda

hora: jet na horyandare in montagna

chata: jet na chatuandare in villetta

jet: jet autem/autobusem/vlakemandare in macchina/autobus/treno

kolo: jet na koleandare in bicicletta

konvoj: jet v konvojiandare in convoglio

kůň: je(zdi)t na koniandare a cavallo, cavalcare

moře: jet k mořiandare al mare

na: jet na červenoupassare col rosso

návštěva: (za)jít/jet na návštěvu ke komuandare a visitare/trovare q, fare una visita a q

neutrál: jet na neutrálandare in folle

objížďka: jet objížďkouprendere la deviazione

obrátka: jet na plné obrátky o rychlostiandare a tutta velocità

oranžová: (pro)jet na oranžovoupassare col giallo

pětka: jet na pětku v autěandare in quinta

prázdniny: jet na prázdninyandare in vacanza

přímo: jet/jít přímoandare dritto

rybařit: jít/jet rybařitandare a pesca

stanovat: jet stanovatandare a campeggiare/fare campeggio

tandem: jet na tandemuandare sul sellino posteriore

trojka: (jet) na trojkuandare in terza

trysk: jet tryskem o konigaloppare, andare di galoppo

výlet: jet/jít na výletandare in gita, fare un viaggio

výtah: jet výtahemprendere l'ascensore

zahraničí: jet do zahraničíandare all'estero

zalyžovat si: jet si zalyžovatandare a sciare/fare una sciata

centrum: Jedu do centra.Vado al centro.

dál: Jeď dál!Prosegui!

dojet: Jeď napřed, dojedu tě.Vai per primo, ti raggiungerò.

jen: Ten vlak jede jen v neděli.Questo treno va solamente la domenica.

lázně: Jela do lázní.È andata alle terme.

lyžovat: Pojedeme lyžovat...Andiamo a sciare...

město: Jedu do města.Vado al centro.

metro: jet metremprendere la metropolitana

nejbližší: Kdy jede nejbližší vlak do Florencie?A che ora parte il prossimo treno per Firenze?

okolo: Jeli jsme okolo pláže.Siamo andati lungo la spiaggia.

potápět se: Jedeme se potápět.Andiamo a immergerci.

příroda: chodit/jet do přírodyandare fuori città/in campagna

safari: jet na safariandare a safari

vlak: jet vlakemprendere il treno

načerno: jet/cestovat načernoviaggiare in nero, fare il portoghese