Hlavní obsah

fare

Tranzitivní sloveso

 1. (u)dělat, (u)činit, provést, provádět, (vy)tvořitHo fatto/Mi sono fatto la doccia.Dal jsem si sprchu., Osprchoval jsem se.Fatti una pausa.Dej si pauzu, Udělej si přestávku.Fai affari?Podnikáš?Facciamo benzina.(Na)tankujeme.Lo farò di nuovo.Udělám to znova.Faccio jogging.Běhám., Chodím běhat.avere da faremít prácifare dello sportsportovatfare un tentativo di qcučinit pokus o cofare l'idiotadělat ze sebe blbcefare casinorámusit, řádit, dělat čurbes/virválfare il pendolaredojíždětfare sesso con qspát s kýmsaper fare (di) tuttobýt všeuměl, umět tak trochu všechnofare a meno di q/qcmoci postrádat koho/co, obejít se bez koho/čehofare compagnia a qdělat komu společnostfare la fila per qcstát ve frontě na cofare il bucatovyprat prádlofare il lettoustlat (si)fare la docciaosprchovat sefare colazionenasnídat se, snídatfare una copia di qcudělat kopii čehofare la pipì/caccačurat/kakat
 2. podniknout výlet ap.fare una passeggiatajít se projítfare un giroprojet se
 3. farla a q vyzrát na koho, doběhnout kohofarla brevezkrátit to, zestručnit to, neprotahovat tofarla lungaprotahovat to
 4. farcela zvládnout to, dokázat to, con qc poradit si s čímCe l'ho fatta!Zvládl(a) jsem to!, Dokázal(a) jsem to!Non ce la faccio più.Už nemůžu.
 5. far(si) (fare) qc nechat/dát si udělat coMi faccio fare un vestito.Nechám si ušít šaty.
 6. q a fare qc přimět koho k čemu uvést do jistého stavu ap.far bere q/qcdát napít komu/čemufare sapere a qdát vědět komufar girare qcroztočit co
 7. (z)působitfar male a qbolet koho, ublížit komu, (u)škodit čemu
 8. stvořit
 9. (z)plodit potomky, ovoce
 10. říci ve větě uvozovací
 11. qc považovat za co, mít za to žeTi facevo più intelligente.Považoval(a) jsem tě za chytřejší(ho).
 12. téct vypouštět tekutinuFai sangue dal naso.Teče ti krev z nosu.
 13. sbírat shromažďovatfare legnasbírat dříví
 14. qc a q koupit, dát co komu
 15. qc být čím o profesiFaccio il medico.Jsem lékař.
 16. hrát, dávat v divadle, kině
 17. rovnat se v matematice

Intranzitivní sloveso

 1. vyhovovatLa vita in città non fa per me.Život ve městě není pro mě.
 2. být jaký o počasí, teplotě ap.Fa caldo.Je teplo.Fa bel tempo.Je pěkně.
 3. být (už) o uplynulém časeFanno tre anni da che ...Jsou to už tři roky, co...
 4. da qc sloužit, působit jako co plnit funkci

Podstatné jméno mužské neměnné

 1. dělání, konáníal fare di qcna začátku čehoal fare del giornoza úsvitu
 2. (způsob) chování

Vyskytuje se v

cilecca: fare cileccaselhat zbraň ap., přen. nezvládnout to výkon ap.

facente: facente funzionezástupce nepřítomného ve funkci ap.

fare: far(si) (fare)qc nechat/dát si udělat co

gnorri: fare lo gnorripředstírat hloupost, dělat hloupého

intendere: fare intendereqc dát najevo co, naznačit, naznačovat co

occhiolino: fare l'occhiolinoa q mrknout, (za)mrkat na koho

a: fatto a manoručně dělaný

abbuffata: fare un'abbuffata di qcnacpat se čím, přejíst se čeho

abitudine: fare l'abitudine a qczvyknout si na co

accenno: fare accenno a qc(mimochodem) zmínit, naznačit co

acquisto: andare a fare acquistijít nakupovat

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

affidamento: fare affidamento su qspoléhat (se) na koho, počítat s kým

affronto: fare un affronto a qurazit koho

allusione: fare allusione a qcnarážet na co, udělat narážku na co

altrui: fatti altruicizí záležitosti

amicizia: fare amicizia con qspřátelit se s kým

ammenda: fare ammenda di/per qcodčinit, napravit co chyby ap., provést nápravu, napravit škodu čeho

amore: fare l'amore con qmilovat se s kým mít sexuální styk

andatura: fare l'andaturaudávat tempo závodu ap.

animo: dar/fare animo a qpovzbudit koho, dodat odvahy komu

anno: tre anni fapřed třemi roky/lety

anticamera: fare anticameračekat na přijetí

anticipo: pagare/dare/fare anticipo per qcsložit zálohu na co

apoteosi: fare l'apoteosi di qvychvalovat, oslavovat, vynášet, velebit koho

appello: fare l'appelloudělat prezenci

apprendistato: fare l'apprendistato presso qbýt v učení, (vy)učit se u koho

appunto: fare un appunto a qvyčíst něco, vyčítat komu

assegnamento: fare assegnamento su q/qcspoléhat se, spolehnout se na koho/co, mít důvěru ke komu/čemu

assegno: fare/intestare un assegnovystavit/vypsat šek

astinenza: fare astinenzaabstinovat

attenzione: fare attenzionedávat pozor, být pozorný

atto: fare degli atti inconsultijednat unáhleně

audizione: fare un'audizione per qcdělat konkurz na co

augurio: fare l'augurio, fare gli auguri di qc a qpopřát co komu

autostop: fare l'autostopjet (auto)stopem, stopovat auta

avance: fare delle avances a qdělat komu návrhy

avvertimento: fare qc per avvertimentoudělat co pro výstrahu/jako varování

baccano: fare baccanodělat rámus

bagaglio: fare i bagaglisbalit se, sbalit si věci před odjezdem

bagno: fare il bagnovykoupat se

baldoria: far(e) baldoriabavit se, veselit se, hýřit užívat si

bambino: fare il bambinochovat se jako dítě

baratto: fare baratto di qcsměnit, směňovat co

baruffa: fare baruffarvát se, (po)prat se, (po)hádat se, vjet si do vlasů

benzina: fare benzinanatankovat (benzín), nabrat benzín

bevuta: fare una (bella) bevutařádně se napít i vody při plavání, hovor. zachlastat, zapařit

bip: fare un bippípnout

bis: fare il bispřidat si, dát si ještě/nášup i jídla ap.

bizza: fare le bizzezlobit dítě i stroj

blocco: fare bloccosjednotit se, spojit se, dát se dohromady

boccaccia: fare le boccaccešklebit se, dělat grimasy/ksichty

botta: fare a bottemlátit se, prát se

brandello: fare a brandellirozcupovat, roztrhat na kusy

brano: fare a branirozcupovat (na hadry)

brindisi: fare un brindisi a qc/qpřipít si na co/koho

bucato: fare il bucatovyprat, prát (prádlo)

cacca: fare la caccakakat

caduta: fare una caduta da qcspadnout z čeho

calca: fare calca(na)tlačit se, mačkat se dav

cambio: fare il cambio della biancheriapřevlékat povlečení ložní prádlo

camera: fare le camereuklízet pokoje

camminata: fare una camminatajít na procházku

canestro: fare canestrodát koš

capatina: fare una capatina dovestavit se kde, (za)skočit kam

capitombolo: fare un capitombolonabít si hubu

capriccio: fare i capriccizlobit, blbnout i o stroji ap.

carriera: fare carriera(u)dělat kariéru

cascata: fare una cascataseknout sebou, švihnout sebou

caso: fare al casohodit se, přijít vhod

cassetta: far(e) cassettamít kasovní úspěch, být kasovním trhákem

causa: fare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým

cazzotto: fare a cazzotti con q/qcpoprat se s kým/čím na pěsti

centro: fare centroi přen. trefit do černého

ceretta: fare la ceretta(d)epilovat (se) voskem

check-in: fare il check-inzaregistrovat se, odbavit (zavazadla)/cestující před odletem ap.

check-out: fare il check-outodhlásit se

chiacchiera: fare due/quattro chiacchiere(po)klábosit (si), (po)povídat si, pokecat

chiamata: fare una chiamatazavolat si, zatelefonovat si

chiarezza: fare chiarezzaudělat (si) jasno, vyjasnit si (to)

chiave: chiave di Fabasový klíč

clic: fare doppio clic(k)poklepat (myší)

coccodè: fare coccodèkdákat

coccola: fare le coccole a q(po)mazlit se s kým, (po)laskat koho, tulit se ke komu

coda: fare la codačekat/stát ve frontě

cogliere: cogliere q sul fattopřistihnout koho při činu

colazione: fare colazionesnídat, nasnídat se

collaudo: fare il collaudo di qcprovést zkoušku čeho, otestovat, zkontrolovat, vyzkoušet, prověřit co při převzetí ap.

collezione: fare collezione di qcsbírat co sběratel

colore: fare colorezískat flush v pokru

colpo: far(e) colpozapůsobit být efektní ap.

comodo: fare vita comodažít pohodlný život

capolino: fare capolinovykouknout, přen. ukázat se pravda ap.