Hlavní obsah

provést

Vyskytuje se v

inspekce: provést inspekci čehoispezionare qc, fare una ispezione a qc

kanadský: provést komu kanadský žert(ík)fare uno scherzo a q

odečet: provést odečet čeholeggere qc, fare la lettura di qc

příprava: provést přípravy na cofare preparativi per qc

reforma: provést reformyfare riforme

výměna: provést výměnu s kýmfare lo scambio con q

výpočet: provést výpočetfare il calcolo

výtěr: provést výtěrfare un tampone

zkouška: provést zkoušku čehofare delle prove su qc

bandáž: udělat/provést komu bandážapplicare la benda/fascia a q

lze: Lze to zvládnout/provést.È possibile farlo.

platba: provést platbufare un pagamento

rozbor: provést rozbor čehofare un'analisi di qc