Hlavní obsah

odvést

Dokonavé sloveso

  1. (dopravit jinam) koho kam portare q dove(pryč) portare via q(ven) portare q fuori(pod dozorem) scortare q doveOdveďte ho!Portatelo via!Odvedli děti do bezpečí.Hanno portato i bambini in un posto sicuro.
  2. přen.(pozornost ap.) co distrarre, sviare qcodvést pozornost od čehodistrarre/sviare l'attenzione da qc
  3. (zaplatit) co pagare qcodvést DPHpagare IVA
  4. (vykonat) co fare qcOdvedl jsi dobrou práci.Hai fatto un buon lavoro.
  5. (nechat odtéct) co drenare(potrubím) portare, condurre dove
  6. (na vojnu) koho arruolare, reclutare, coscrivere q

Vyskytuje se v

pozornost: odvést/rozptýlit čí pozornostsviare/distrarre l'attenzione di q

ritrarre: ritrarre la mente da qcodvést mysl od čeho černých myšlenek ap.

sviare: sviare il discorsoodvést řeč (jinam)

tassa: pagare la tassaodvést/zaplatit daň/poplatek

via: Portatelo via!Odveďte ho!