Hlavní obsah

fuori

Příslovce

  1. ven(ku), vněAspetta fuori.Počkej venku.Lasciami fuori!Nemíchej mě do toho!È completamente fuori.Je úplně mimo. mentálněvenire da fuoripřijít odjinudda fuorizvenkuvenire fuorivyjít, vynořit se, objevit se, přen. vyjít najevo, provalit se tajné ap.mettere fuorivyřadit, vyloučitbuttare fuorivyhodit odpadky ap.far fuori qvyřídit, zlikvidovat, zničit koho, skoncovat s kým, sport vyřadit kohofar fuori qczlikvidovat co zkonzumovat, zničit ap., skoncovat, udělat krátký proces s čímessere fuori di séblouznit, být bez sebe radostí ap.andare fuori di testazbláznit se, zešílet, pomást se
  2. qc sem s čím, naval(te) co výzva k předložení, vydání ap.Fuori i soldi!Naval(te) prachy!

Předložka

  • di qc mimo co oblast ap.Abita fuori città.Bydlí mimo město.essere fuori pericolobýt mimo nebezpečísport fuori giocoofsajd, postavení mimo hrufuori di manoodlehlý, z rukyfuori di misuranadměrnýfuori commercioneprodejnýfuori serviziomimo provozfuori stagionemimosezónní

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Vyskytuje se v

sesto: fuori (di) sestošpatně vyjádření stavu

allenamento: essere fuori allenamentobýt z formy sportovní ap.

automobile: automobile fuori stradaterénní auto, hovor. teréňák

buttare: buttare fuori qvyhodit koho, vyrazit, vyhnat koho

casa: sport fuori casavenku na hřišti soupeře ap.

chiave: fuori chiavefalešný, falešně, přen. nevhodný, nevhodně

combattimento: essere fuori combattimentobýt boje neschopný, být vyřazený z boje, přen. být vyřízený/mimo provoz

combattimento: (essere) fuori combattimento(být) knokautován v boxu

commercio: essere in/fuori commerciobýt/nebýt v prodeji, být/nebýt k dostání

comune: fuori del comunemimořádný, neobyčejný

concorso: fuori concorsomimo soutěž, mimosoutěžní

dare: dare fuorivyd(áv)at publikaci, informace ap.

discussione: fuori discussionemimo veškerou pochybnost

esercizio: fuori eserciziomimo provoz stroj

esercizio: essere fuori eserciziovyjít ze cviku

fase: essere fuori fasebýt z formy sportovec

fase: fuori di fasefázově posunutý

forma: essere fuori formabýt z formy

fuoco: fuori fuoconezaostřený, rozostřený

ganghero: přen. fuori dai gangherirozčílený, vytočený, rozzuřený, bez sebe

gara: fuori garamimo soutěž, bez šance na vítězství

gente: gente di fuoricizinci, cizí lidé

giocare: giocare fuori casahrát venku na soupeřově hřišti

gioco: fuori giocopostavení mimo hru, ofsajd

linea: inform. fuori lineaoff-line

lingua: tirare fuori la linguavypláznout jazyk

luogo: fuori luogonemístný žert ap.

misura: fuori (di)/oltre misurapřehnaně

muro: fuori delle muraza hradbami města

naso: mettere fuori il nasovystrčit nos vyjít z domu ap.

ordinario: fuori dell'ordinarioneobvyklý, nezvyklý, neobvykle, nezvykle

pericolo: essere fuori pericolobýt mimo nebezpečí

pompare: pompare qc fuori qcvypumpovat co z čeho

portata: fuori portatamimo dostřel

posto: fuori postonemístný, nevhodný

programma: fuori programmaneočekávaně, neplánovaně

proposito: essere fuor(i) di propositobýt od věci, být mimo téma, hovor. být mimo mísu netýkat se tématu

servizio: fuori serviziomimo provoz zařízení ap.

sgattaiolare: sgattaiolare fuorivyklouznout, vyplížit se z místnosti ap.

sincrono: fuori sincrononesynchronní obraz a zvuk

squadra: fuori (di) squadrakřivý, nepravoúhlý, přen. neuspořádaný, nepravidelný, nevhodný

strada: andare fuori stradavyjet ze silnice

strada: přen. essere fuori stradabýt na scestí, být mimo v omylu

tema: andare fuori temaodběhnout/odbíhat/odbočit od tématu

testo: fuori testo(obrazová) příloha knihy ap., přílohový strany, ilustrace ap.

tirare: tirare fuori qcvytáhnout, vyndat co

tirare: tirare fuori la lingua a qvypláznout jazyk na koho

tirarsi: tirarsi fuori da qcdostat se z čeho potíží ap.

tiro: fuori (portata di) tiromimo dostřel, přen. mimo dosah

tono: fuori tonofalešně, mimo tóninu zpívat ap.

tono: essere fuori tonobýt úplně mimo ohromený, omráčený ap.

trascinare: trascinare fuorivyvléct/vytáhnout koho ven

uso: fuori usomimo provoz, zničený, rozbitý

venire: venire fuori, venire a gallavyjít najevo

vista: fuori di vistamimo dohled, z dohledu

allenamento: Sono fuori allenamento.Vyšel jsem ze cviku., Nejsem ve formě.

discussione: È fuori discussioneTo je bez debaty., To nepřipadá v úvahu., O tom není sporu.

lingua: con la lingua fuoris vyplazeným jazykem

mettere: Il ladro mise fuori il coltello.Zloděj vytáhl/vytasil nůž.

mettere: L'azienda ha messo fuori il nuovo prodotto.Podnik dal na trh nový výrobek.

argomento: essere (completamente) fuori argomentobýt (úplně) mimo/od věci

causa: essere fuori causabýt mimo téma ap.

dente: přen. fuori dai dentipřímo, natvrdo, bez obalu, jasně, explicitně říci ap.

orbita: přen. Aveva gli occhi fuori delle orbite.Lezly mu oči z důlků. údivem ap.

questione: È fuori questione.To nepřipadá v úvahu., To je vyloučeno. mimo diskusi, To je bez debat.

rotella: Ha una rotella fuori posto., Gli manca una rotella.Nemá všech pět pohromadě., Má o kolečko víc.

saltare: saltare fuoriobjevit se, vynořit se náhle

saltare: saltare fuori con qcvytasit se s čím nápadem

saltare: Da dove salti fuori?Kde se tu bereš?

sbattere: sbattere q fuori della portavyrazit s kým dveře

: essere fuori di sébýt mimo (sebe) zlostí ap.