Hlavní obsah

portata

Podstatné jméno ženské

  1. chod jídlaun pranzo di 5 portatejídlo o pěti chodech
  2. důležitost, významdi gran portatadůležitý, významný
  3. dosah, dohled, doletportata di volodolet letadla ap.a portata di vocena doslechalla portata di tuttivšeobecně dostupný, srozumitelný všem
  4. nosnost, maximální (povolené) zatíženíbilancia con una portata di 120 kgváha s nosností 120 kg
  5. dostřela portata di tirona dostřelfuori portatamimo dostřel
  6. průtok plynu, tekutiny ap.portata al secondoprůtok za sekundumisuratore di portataprůtokoměr

Vyskytuje se v

capitaneria: capitaneria (di porto)přístavní úřad/správa/kapitanát orgán

accostare: accostare la portapřivřít dveře

addosso: portare addossomít na sobě oblečené

aperto: porta/finestra apertaotevřené dveře/okno

appresso: portare appresso qcnosit co s sebou/u sebe

aprire: aprire una porta/bottigliaotevřít dveře/láhev

attuazione: portare ad attuazione qc, dare attuazione a qcuskutečnit, (z)realizovat co

basculante: porta basculantevýklopná vrata garážová

blindato: porta blindatapancéřové dveře

braccio: portare qc sotto il braccionést v podpaží co

braccio: portare in braccio q/qcnést koho/co v náručí

busta: busta porta documentiaktovka

calciare: calciare in porta/a retevsítit branku, dát gól

campanello: campanello della portazvonek u dveří

carraio: porta carraiaprůjezdová vrata

carrozzeria: carrozzeria portantesamonosná karosérie

cavalluccio: portare a cavalluccio qnést koho za krkem/na koníčka

cieco: finestra/porta ciecaslepé okno/dveře

collo: portare qc al collonosit co na krku

comandante: comandante del portovelitel přístavu

compimento: portare a compimento qcdokončit co, dovést co do konce

corno: portare le cornamít parohy, být paroháč být podváděn

dote: portare in dote qcpřinést co jako věno

faccia: sbattere la porta in faccia a qzavřít komu dveře před nosem

follia: portare q alla folliadohnat koho k šílenství

fortuna: Ti porterà fortuna.To ti přinese štěstí.

garage: porta del garagegarážová vrata

gesso: portare il gessonosit sádru, mít co v sádře

gradino: gradino della portazápraží

ingresso: porta d'ingressovstupní dveře

libro: porta a libroshrnovací dveře

licenza: licenza del porto d'armizbrojní průkaz

lutto: essere in/portare il/tenere il luttodržet/nosit/mít smutek

magistrato: portare qc davanti al magistratodát co k soudu

mettere: mettere alla porta/all'uscio qvyhodit, vypoklonkovat koho

misuratore: misuratore di portataprůtokoměr

mocassino: portare mocassininosit mokasíny

occhiale: portare gli occhialinosit brýle

ossatura: ossatura portantenosná konstrukce

pantalone: přen. hovor. portare i pantalonirozkazovat, mít hlavní slovo v domácnosti

parrucca: portare la parruccanosit paruku

partita: porta a due partitedvoukřídlové dveře

pazzia: portare q alla pazziadohnat koho k šílenství

persiano: porta persianažaluziové dveře

porta: porta di sicurezzabezpečnostní dveře

porta: porta di servizioslužební vchod

porta: indicare a q la portaukázat komu dveře, vykázat koho

porta: porta a portai přen. hned vedle

porta: vendita porta a portapodomní prodej, prodej dům od domu

porta: porta a vetriskleněné dveře

porta: porta scorrevoleposuvné dveře

porta: a porta vuotado prázdné brány

porta: porta seriale/parallelasériový/paralelní port

portante: muro portantenosná zeď

portante: fune portantenosné lano

portare: portare q in braccionést koho v náručí

portare: portare sulle spallenosit na zádech

portare: portare viaodnést, odvézt, přen. zabrat, stát hodně času ap.

portare: portare dietronosit s sebou, i přen. (při)nést s sebou problémy ap.

portare: portare in altovynášet, velebit koho

portare: portare q a conoscenza di qcseznámit, obeznámit koho s čím

portare: portare aiutopomoct