Hlavní obsah

aperto

Vyskytuje se v

a: a bocca apertas otevřenou pusou

aprire: aprire a chiaveodemknout

aria: all'aria apertapod širým nebem

bocca: a bocca apertas otevřenou pusou, s otevřenými ústy s úžasem ap.

chiave: chiudere/aprire a chiavezamknout/odemknout

cielo: a cielo apertopod širým nebem, povrchový těžba ap.

con: restare con la bocca apertazůstat stát s otevřenou pusou

cuore: a cuore apertoupřímně, otevřeně

lettera: lettera apertaotevřený dopis

libro: libro apertopřen. otevřená kniha průhledný, čitelný člověk

miniera: miniera di superficie/a cielo apertopovrchový důl

occhio: aprire/chiudere gli occhiotevřít/zavřít oči

prova: prova apertaveřejná zkouška

pubblico: aperto al pubblicootevřeno pro veřejnost

ristorante: ristorante all'apertozahradní restaurace

ventaglio: aprire/allargare qc a ventagliovějířovitě roztáhnout, rozevřít do vějíře co

affare: Prendi un affare per aprire la scatola.Vezmi něco na otevření krabice.

allarmato: Non aprire quella porta, è allarmata!Neotevírej ty dveře, je tam alarm!

aprirsi: L'anno accademico si apre...Akademický rok začíná...

certo: È aperto solo certe ore.Je otevřeno pouze v určitých hodinách.

comodo: Stai comodo, apro io.Neobtěžuj se, já otevřu.

fuoco: aprire/cessare il fuocozahájit/zastavit palbu

borsa: aprire la borsa, metter mano alla borsautrácet, pustit korunu, přen. sáhnout do kapsy

braccio: a braccia apertes otevřenou náručí srdečně

salvadanaio: rompere/aprire il salvadanaiorozbít prasátko sáhnout na úspory

ceknout: non aprire bocca, non fiatareani neceknout

duch: essere assorto nei propri pensieri, zasněně sognare a occhi apertibýt duchem nepřítomný

dveře: giornata di apertura al pubblico/porte aperteden otevřených dveří

kino: cinema all'apertoletní kino

kohoutek: aprire/chiudere il rubinettootevřít/zavřít kohoutek

letní: cinema all'apertoletní kino

místo: posti vacanti, inzeráty ap. posizioni apertevolná (pracovní) místa

oheň: fiamme libere, v ohništi, krbu ap. fuoco apertootevřený oheň

otevřít: andare ad aprire (la porta)jít otevřít (dveře)

palba: aprire il fuoco contro qzahájit palbu na koho

poskytnout: aprire/accordare un credito a q, prodejce fare credito a qposkytnout úvěr komu

přístupný: accessibile/aperto al pubblicoveřejně přístupný

restaurace: ristorante all'apertozahradní restaurace

rozhalenka: con/a coll(ett)o apertos rozhalenkou oděv ap.

roztáhnout: aprire le tenderoztáhnout závěsy

spustit: aprire il fuocospustit palbu

svobodomyslný: uomo dalla mente apertasvobodomyslný člověk

širák: dormire all'apertospát pod širákem

širý: akce ap. all'aperto, pod širákem též all'addiacciopod širým nebem

účet: aprire un conto (in banca)otevřít si účet

veřejnost: aperto al pubblicootevřeno pro veřejnost

vyvést: aprire gli occhi a q, trarre fuori d'inganno qvyvést z omylu koho

zahradní: ristorante all'apertozahradní restaurace

závěs: tirare/aprire le tendezatáhnout/roztáhnout závěsy

zpřístupnit: aprire qc al pubblicozpřístupnit co pro veřejnost místo

zřídit: aprire un contoekon. zřídit si účet

denně: aperto ogni giorno dalle 8 alle 12otevřeno denně od 8 do 12

dlaň: aprire la manonastavit dlaň

jít: Non si può aprire.Nejde to otevřít.

kdyby: Vuol essere così gentile da aprire la finestra?Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.

koukat: Rimarrai a bocca aperta!, Non crederai ai tuoi occhi!To budeš koukat!

moct: Posso aprire la finestra?Mohu otevřít okno?

nastavit: Apri la mano ...Nastav ruku ... něco ti dám ap.

poklopec: Hai la patta/bottega aperta.Máš otevřený poklopec.

rozdělat: aprire il divanorozdělat gauč

rozepnutý: Hai la patta aperta.Máš rozepnutý poklopec.

rozestoupit se: Il mare si è aperto.Moře se rozestoupilo.

rozevřít se: Il paracadute non si è aperto.Padák se nerozevřel.

rozkročený: stare a gambe aperte/divaricatemít rozkročené nohy, být rozkročený

volný: in mare apertona volném moři

náruč: accogliere q a braccia aperte(u)vítat koho s otevřenou náručí

zjara: guardare a bocca apertakoukat jak zjara

aperto: porta/finestra apertaotevřené dveře/okno