Hlavní obsah

affare

Podstatné jméno mužské

  1. záležitost, věcaffari esterizahraniční věci
  2. obchod transakce ap.hl. v plurálu affariSono qui per affari.Jsem tady služebně/za obchodem.Come vanno gli affari?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmviaggio d'affarislužební cestauomo d'affaripodnikatel, byznysmendarsi agli affaripustit se do podnikání
  3. něco, tentononc nespecifikovaná věcPrendi un affare per aprire la scatola.Vezmi něco na otevření krabice.
  4. kauza, aféra

Vyskytuje se v

combinare: combinare un buon affareuzavřít/dojednat dobrý obchod

entrare: entrare negli affari di qplést se do cizích věcí

estero: Ministero degli Affari EsteriMinisterstvo zahraničních věcí

ministero: ministero degli (affari) interni/delle finanzeministerstvo vnitra/financí

socio: socio in affariobchodní společník/partner

fare: Fai affari?Podnikáš?

interferire: Non interferire negli affari altrui.Nepleť se do cizích záležitostí.

procedere: Come procedono gli affari?Jak to jde?

rilento: Gli affari vanno a rilento.Obchody se příliš nehýbou.

vanno: Come vanno gli affari?Jak jdou obchody?

ficcare: přen. ficcare il naso negli affari altruistrkat nos do cizích věcí

dělat: dělat obchody s kýmfare affari con q

koupě: výhodná koupěaffar(on)e , occasione

kšeft: kšefty s čímaffari , ilegální obchod, s drogami ap. traffico , spaccio di qc

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistero degli Affari Esteri

nákup: výhodný nákupoccasione , affare , affarone

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

obchod: dělat obchody s kýmfare affari con q

obchodní: mít obchodního duchaavere senso per gli affari, avere uno spirito commerciale

partner: obchodní partnerbusiness partner , společník socio (in affari)

podnikání: dát se na podnikánídarsi agli affari, mettersi in affari

podnikat: začít podnikatdarsi agli affari

srdeční: srdeční záležitostiaffari di cuore

uzavřít: uzavřít obchodfare un affare

zásah: zásah do soukromí kohointromissione negli affari privati

znalý: být znalý věci/poměrůhovor. essere pratico del mestiere, essere al corrente degli affari

brát: (Já to) beru.dohodnuto Affare fatto., D'accordo., přijímám L'accetto.

do: Do toho ti nic není.Non è affare tuo.

hledět: Hleď si svého!Bada agli/Fatti gli affari tuoi!

hýbat se: Obchody se nehýbou.Gli affari ristagnano.

kecat: Nekecej mi do toho!Fatti gli affari tuoi!

obchod: Obchody jdou dobře/špatně.Gli affari vanno bene/male.

obchodně: Jsem tu obchodně.Sono qui per affari.

po: Po tom ti nic není.Non sono affari tuoi.

ten, ta, to: Co je ti do toho?Non sono affari tuoi.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: To není tvoje věc.Non sono affari tuoi.

péče: Neměj péči! nestarej seBada agli affari tuoi!, Bada ai fatti tuoi!

terno: udělat ternofare un (buon) affare

záležitost: plést se do cizích záležitostíficcare il naso nelle faccende/negli affari altrui