Hlavní obsah

affare

Podstatné jméno mužské

  1. záležitost, věcaffari esterizahraniční věci
  2. obchod transakce ap.hl. v plurálu affariSono qui per affari.Jsem tady služebně/za obchodem.Come vanno gli affari?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmviaggio d'affarislužební cestauomo d'affaripodnikatel, byznysmendarsi agli affaripustit se do podnikání
  3. něco, tentononc nespecifikovaná věcPrendi un affare per aprire la scatola.Vezmi něco na otevření krabice.
  4. kauza, aféra

Vyskytuje se v

combinare: combinare un buon affareuzavřít/dojednat dobrý obchod

entrare: entrare negli affari di qplést se do cizích věcí

estero: Ministero degli Affari EsteriMinisterstvo zahraničních věcí

ministero: ministero degli (affari) interni/delle finanzeministerstvo vnitra/financí

socio: socio in affariobchodní společník/partner

fare: Fai affari?Podnikáš?

interferire: Non interferire negli affari altrui.Nepleť se do cizích záležitostí.

procedere: Come procedono gli affari?Jak to jde?

rilento: Gli affari vanno a rilento.Obchody se příliš nehýbou.

vanno: Come vanno gli affari?Jak jdou obchody?

ficcare: přen. ficcare il naso negli affari altruistrkat nos do cizích věcí

dělat: fare affari con qdělat obchody s kým

koupě: affar(on)e , occasione výhodná koupě

kšeft: affari , ilegální obchod, s drogami ap. traffico , spaccio di qckšefty s čím

ministerstvo: Ministero degli Affari Esteriministerstvo zahraničních věcí

nákup: occasione , affare , affarone výhodný nákup

obchod: fare un buon/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

obchodní: avere senso per gli affari, avere uno spirito commercialemít obchodního ducha

partner: business partner , společník socio (in affari)obchodní partner

podnikání: darsi agli affari, mettersi in affaridát se na podnikání

podnikat: darsi agli affarizačít podnikat

srdeční: affari di cuoresrdeční záležitosti

uzavřít: fare un affareuzavřít obchod

zásah: intromissione negli affari privatizásah do soukromí koho

znalý: hovor. essere pratico del mestiere, essere al corrente degli affaribýt znalý věci/poměrů

brát: dohodnuto Affare fatto., D'accordo., přijímám L'accetto.(Já to) beru.

do: Non è affare tuo.Do toho ti nic není.

hledět: Bada agli/Fatti gli affari tuoi!Hleď si svého!

hýbat se: Gli affari ristagnano.Obchody se nehýbou.

kecat: Fatti gli affari tuoi!Nekecej mi do toho!

obchodně: Sono qui per affari.Jsem tu obchodně.

po: Non sono affari tuoi.Po tom ti nic není.

ten, ta, to: Non sono affari tuoi.Co je ti do toho?

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Non sono affari tuoi.To není tvoje věc.

péče: Bada agli affari tuoi!, Bada ai fatti tuoi!Neměj péči! nestarej se

terno: fare un (buon) affareudělat terno

záležitost: ficcare il naso nelle faccende/negli affari altruiplést se do cizích záležitostí

affare: affari esterizahraniční věci