Hlavní obsah

péče

Podstatné jméno, rod ženský

  • o koho cura f di q(o svěřené) custodia f(o dítě po rozvodu) affidamento m, affido m di qrodičovská péčecura parentalezdravotní péčeassistenza sanitariajednotka intenzivní péčereparto di terapia intensiva

Vyskytuje se v

intenzivní: med. jednotka intenzivní péčereparto di terapia intensiva

jednotka: jednotka intenzivní péčereparto di terapia intensiva

komplexní: komplexní péčecura completa

nemocniční: nemocniční péče/léčbatrattamento ospedaliero

pěstounský: pěstounská péčeaffido familiare

střídavý: střídavá péčeaffidamento condiviso

zanedbání: zanedbání péče o dítěabbandono di minore

patřičný: věnovat patřičnou péči/pozornost čemudedicare dovuta cura/attenzione a qc

zásluhou: Přežil jen zásluhou lékařské péče.È sopravvissuto solo grazie alla cura medica.

assistenza: sociální péčeassistenza sociale

cura: být v péči koho lékaře ap.essere in cura presso q

custodia: být pod dohledem, být v péči kohoessere sotto la custodia di q

prenatale: prenatální péčemed. cura prenatale

sanitario: zdravotní péčecura sanitaria

terapia: jednotka intenzivní péče, zkr. JIPreparto di terapia intensiva

tutela: památková péčetutela dei beni architettonici

péče: rodičovská péčecura parentale