Hlavní obsah

péče

Podstatné jméno, rod ženský

  • o koho cura f di q(o svěřené) custodia f(o dítě po rozvodu) affidamento m, affido m di qrodičovská péčecura parentalezdravotní péčeassistenza sanitariajednotka intenzivní péčereparto di terapia intensiva

Vyskytuje se v

intenzivní: med. jednotka intenzivní péčereparto di terapia intensiva

jednotka: jednotka intenzivní péčereparto di terapia intensiva

komplexní: komplexní péčecura completa

nemocniční: nemocniční péče/léčbatrattamento ospedaliero

pěstounský: pěstounská péčeaffido familiare

střídavý: střídavá péčeaffidamento condiviso

zanedbání: zanedbání péče o dítěabbandono di minore

patřičný: věnovat patřičnou péči/pozornost čemudedicare dovuta cura/attenzione a qc

zásluhou: Přežil jen zásluhou lékařské péče.È sopravvissuto solo grazie alla cura medica.

assistenza: assistenza socialesociální péče

assistenza: assistenza domiciliaredomácí péče

cura: essere in cura presso qbýt v péči koho lékaře ap.

custodia: essere sotto la custodia di qbýt pod dohledem, být v péči koho

prenatale: med. cura prenataleprenatální péče

sanitario: cura sanitariazdravotní péče

terapia: reparto di terapia intensivajednotka intenzivní péče, zkr. JIP

terapia: terapia intensivaintenzivní péče nemocniční

tutela: tutela dei beni architettonicipamátková péče