Hlavní obsah

entrare

Intranzitivní sloveso

  1. in qc vstoupit vkročit ap., vejít, vjetEntri.Vstupte., Pojďte dál.entrare in casavejít do domu
  2. in qc vniknout, dostat se, proniknout do čehoentrare in Internetdostat se na internet
  3. in qc vejít se, vlézt se do čeho
  4. přen.zapadat, patřit, vstupovat do čeho do kontextu, situace ap.Non ci entra più niente.Tam se už nic nevejde.Cosa c'entra?Co to s tím má společného?entrarcimít co dělat, souviset (s tím) s daným tématem ap.
  5. in qc vstoupit, dát se zapsat, zapsat se do čeho do organizace ap.entrare nell'esercitovstoupit do armádyentrare in politicavstoupit do politikyentrare all'universitàvstoupit na univerzitu
  6. vstoupit, dostat se do jistého stavu, situace, započítentrare in contattozkontaktovat se, spojit se s kýmentrare in vigorevstoupit v platnostentrare in azionezačít jednatentrare in guerravstoupit do válkyentrare a far partestávat se součástíentrare in giocovstoupit do hryentrare in religionepřijmout víruentrare nella leggendavstoupit do dějin stát se legendárním
  7. in qc vstoupit, vložit se do čeho do cizí záležitosti, vmísit seIo non c'entro.Já zůstanu stranou. nebudu se do toho pléstentrare negli affari di qplést se do cizích věcí

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

entrata: entratepříjmy, výnosy, zisky

apertura: apertura d'entrata/d'uscita/di scaricovstupní/výstupní/výpustný otvor

argomento: entrare in argomentonakousnout téma

breve: a/entro breveběhem chvíle, v krátké době

carica: entrare in caricanastoupit do funkce

collisione: entrare in collisione con qcsrazit se s čím, přen. dostat se do střetu s čím

coma: entrare in comaupadnout do kómatu

conflitto: entrare/andare in conflitto con q/qcdostat se do konfliktu s kým/čím

dimestichezza: entrare in dimestichezza con qsblížit se s kým, navázat důvěrný vztah s kým

entro: entro un mesedo měsíce

eredità: entrare in possesso dell'ereditànabýt dědictví

esercito: entrare nell'esercitovstoupit do armády

funzione: entrare in funzionenastoupit do funkce

guerra: entrare in guerravstoupit do války

in: entrare in punta di piedivejít po špičkách

laterale: entrata lateraleboční vchod

merito: entrare nel merito di una questionedostat se k podstatě věci

monastero: entrare in monasterovstoupit do kláštera

porto: entrare in portovplout do přístavu

sciopero: entrare in scioperovstoupit do stávky

semifinale: entrare in semifinaledostat se do semifinále

urto: entrare in urtoi přen. dostat se do střetu

uscita: entrate e uscitepříjmy a výdaje

uso: entrare in usozačít se užívat, dostat se do užívání produkt ap.

vigore: entrare in vigorenabýt účinnosti, zákon ap.

visto: visto di entrata/ingressovstupní vízum

consumare: Da consumarsi entro ...Spotřebujte do...

grazia: entrare nelle grazie di qzískat si přízeň koho

maternità: È entrata in maternità.(Ode)šla na mateřskou. dovolenou

obbligarsi: Si è obbligato a finire il lavoro entro un mese.Zavázal se, že dokončí práci do měsíce.

per: Il ladro è entrato per la finestra.Zloděj vešel oknem.

potere: Posso entrare?Smím vstoupit?

pure: Entri pure!Jen pojďte dál!

qui: Si entra di qui.Vstupuje se tudy.

dettaglio: entrare nei dettaglijít/zabíhat do podrobností/detailů

vivo: entrare nel vivo della questionejít/dostat se přímo k jádru věci

berní: Agenzia delle Entrate, finanční ředitelství Intendenza di Finanzaberní úřad

dál: Avanti!, Entri (pure)!Dále! vstupte

detail: entrare nei dettaglizacházet do detailů

dovnitř: Lasciami entrare!, Fammi entrare!Pusť mě dovnitř!

finanční: Agenzia delle Entratefinanční úřad

horizont: entro un periodo di due anniv horizontu dvou let časově

kóma: entrare/cadere/andare in comaupadnout do kómatu

konflikt: entrare/andare in conflitto con q/qcdostat se do konfliktu s kým/čím

kontakt: mettersi/entrare in contatto con qnavázat kontakt s kým

nabýt: entrare in vigorenabýt účinnosti/platnosti zákon ap.

nabytí: entrata in vigorenabytí účinnosti/platnosti zákona ap.

nastoupit: entrare in caricanastoupit do funkce

nástup: entrata in caricanástup do funkce

píchnout si: timbrare l'entrata/l'uscita, timbrare il cartellino (all'entrata)/(all'uscita)píchnout si příchod/odchod

platnost: entrare in vigorevstoupit v platnost, nabýt platnosti

postoupit: entrare in finale, arrivare alla finale, qualificarsi per la finalepostoupit do finále

pozvat: chiedere a q di entrarepozvat koho dál/dovnitř

příjem: entrate disponibilidisponibilní příjem

pustit: far entrare/uscire qpustit koho dovnitř/ven

rozmezí: během durante qc, před uplynutím doby entro, non oltre qcv rozmezí čeho

spotřebovat: Da consumarsi entro...Spotřebujte do...

stávka: entrare in scioperovstoupit do stávky

střet: entrare in conflitto con qdostat se do střetu s kým

taj: entrare/penetrare nei misteri di qcproniknout do tajů čeho

trans: essere/entrare in trancebýt v/dostat se do transu

účinnost: entrare in vigorenabýt účinnosti zákon ap.

vplout: entrare in portovplout do přístavu

vstoupit: entrare in vigore, diventare validovstoupit v platnost

vstup: entrata libera, ingresso gratuitovstup volný/zdarma

vstupní: visto d'entrata/ingressovstupní vízum

zákaz: Vietato entrareZákaz vstupu

během: Arriverò entro un'ora.Přijedu během hodiny.

do: Deve essere fatto entro domani.Musí to být hotové do zítřka.

dobývat se: I ladri cercavano di entrare in casa.Zloději se dobývali do domu.

ho: Non lasciarlo entrare.Nepouštěj ho dovnitř.

jeho: A lui, non farlo entrare.Jeho dovnitř nepouštěj.

jít: Entri., Avanti.Pojďte dál(e). do bytu

klepání: È entrato senza bussare.Vešel bez klepání.

lézt: Entrava in casa per la finestra.Lezl domů oknem.

moct: Non è potuto entrare.Nemohl jít dovnitř.

natéct: Mi è entrata l'acqua nelle scarpe.Nateklo mi do bot.

pasovat: La chiave non entra nella serratura.Klíč nepasuje do zámku.

smět: Posso entrare?Smím dál?

vejít: Bussò alla porta ed entrò.Zaklepal na dveře a vešel.

vejít se: Entra nella tasca.Vejde se do kapsy.

vpustit: Non mi hanno lasciato entrare.Nevpustili mě dovnitř.

entrare: entrare in casavejít do domu

zabránit: Mi hanno impedito di entrare.Zabránili mi ve vstupu.

jádro: entrare nel vivo della questione, andare al fondo della questionejít/dostat se přímo k jádru věci

tam: entra da un orecchio ed esce dall'altrojedním uchem tam a druhým ven

ucho: entrare da un orecchio e uscire dall'altrojít jedním uchem tam a druhým ven

zacházet: entrare nei dettaglizacházet do podrobností