Hlavní obsah

entrare

Intranzitivní sloveso

  1. in qc vstoupit vkročit ap., vejít, vjetEntri.Vstupte., Pojďte dál.entrare in casavejít do domu
  2. in qc vniknout, dostat se, proniknout do čehoentrare in Internetdostat se na internet
  3. in qc vejít se, vlézt se do čeho
  4. přen.zapadat, patřit, vstupovat do čeho do kontextu, situace ap.Non ci entra più niente.Tam se už nic nevejde.Cosa c'entra?Co to s tím má společného?entrarcimít co dělat, souviset (s tím) s daným tématem ap.
  5. in qc vstoupit, dát se zapsat, zapsat se do čeho do organizace ap.entrare nell'esercitovstoupit do armádyentrare in politicavstoupit do politikyentrare all'universitàvstoupit na univerzitu
  6. vstoupit, dostat se do jistého stavu, situace, započítentrare in contattozkontaktovat se, spojit se s kýmentrare in vigorevstoupit v platnostentrare in azionezačít jednatentrare in guerravstoupit do válkyentrare a far partestávat se součástíentrare in giocovstoupit do hryentrare in religionepřijmout víruentrare nella leggendavstoupit do dějin stát se legendárním
  7. in qc vstoupit, vložit se do čeho do cizí záležitosti, vmísit seIo non c'entro.Já zůstanu stranou. nebudu se do toho pléstentrare negli affari di qplést se do cizích věcí

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

entrata: entratepříjmy, výnosy, zisky

apertura: apertura d'entrata/d'uscita/di scaricovstupní/výstupní/výpustný otvor

argomento: entrare in argomentonakousnout téma

breve: a/entro breveběhem chvíle, v krátké době

carica: entrare in caricanastoupit do funkce

collisione: entrare in collisione con qcsrazit se s čím, přen. dostat se do střetu s čím

coma: entrare in comaupadnout do kómatu

conflitto: entrare/andare in conflitto con q/qcdostat se do konfliktu s kým/čím

dimestichezza: entrare in dimestichezza con qsblížit se s kým, navázat důvěrný vztah s kým

entrata: entrata principalehlavní vchod

entrata: all'entrata del teatrou vchodu do divadla

entrata: l'entrata liberavstup volný

entrata: biglietto di entratavstupenka

entrata: l'entrata in guerravstoupení do války

entrata: entrate e uscitepříjmy a výdaje

entrata: entrate tributariedaňové výnosy

entrata: entrata fallosafaul

entrata: entrata pericolosanebezpečný zákrok

entrata: dati di entratavstupní data

entro: entro un mesedo měsíce

eredità: entrare in possesso dell'ereditànabýt dědictví

esercito: entrare nell'esercitovstoupit do armády

funzione: entrare in funzionenastoupit do funkce

guerra: entrare in guerravstoupit do války

in: entrare in punta di piedivejít po špičkách

laterale: entrata lateraleboční vchod

merito: entrare nel merito di una questionedostat se k podstatě věci

monastero: entrare in monasterovstoupit do kláštera

porto: entrare in portovplout do přístavu

sciopero: entrare in scioperovstoupit do stávky

semifinale: entrare in semifinaledostat se do semifinále

urto: entrare in urtoi přen. dostat se do střetu

uscita: entrate e uscitepříjmy a výdaje

uso: entrare in usozačít se užívat, dostat se do užívání produkt ap.

vigore: entrare in vigorenabýt účinnosti, zákon ap.

visto: visto di entrata/ingressovstupní vízum

consumare: Da consumarsi entro ...Spotřebujte do...

grazia: entrare nelle grazie di qzískat si přízeň koho

maternità: È entrata in maternità.(Ode)šla na mateřskou. dovolenou

obbligarsi: Si è obbligato a finire il lavoro entro un mese.Zavázal se, že dokončí práci do měsíce.

per: Il ladro è entrato per la finestra.Zloděj vešel oknem.

potere: Posso entrare?Smím vstoupit?

pure: Entri pure!Jen pojďte dál!

qui: Si entra di qui.Vstupuje se tudy.

dettaglio: entrare nei dettaglijít/zabíhat do podrobností/detailů

vivo: entrare nel vivo della questionejít/dostat se přímo k jádru věci

berní: berní úřadAgenzia delle Entrate, finanční ředitelství Intendenza di Finanza

dál: Dále! vstupteAvanti!, Entri (pure)!

detail: zacházet do detailůentrare nei dettagli

dovnitř: Pusť mě dovnitř!Lasciami entrare!, Fammi entrare!

finanční: finanční úřadAgenzia delle Entrate

horizont: v horizontu dvou let časověentro un periodo di due anni

kóma: upadnout do kómatuentrare/cadere/andare in coma

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímentrare/andare in conflitto con q/qc

kontakt: navázat kontakt s kýmmettersi/entrare in contatto con q

nabýt: nabýt účinnosti/platnosti zákon ap.entrare in vigore

nabytí: nabytí účinnosti/platnosti zákona ap.entrata in vigore

nastoupit: nastoupit do funkceentrare in carica

nástup: nástup do funkceentrata in carica

píchnout si: píchnout si příchod/odchodtimbrare l'entrata/l'uscita, timbrare il cartellino (all'entrata)/(all'uscita)

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnostientrare in vigore

postoupit: postoupit do fináleentrare in finale, arrivare alla finale, qualificarsi per la finale

pozvat: pozvat koho dál/dovnitřchiedere a q di entrare

příjem: disponibilní příjementrate disponibili

pustit: pustit koho dovnitř/venfar entrare/uscire q

rozmezí: v rozmezí čehoběhem durante qc, před uplynutím doby entro, non oltre qc

spotřebovat: Spotřebujte do...Da consumarsi entro...

stávka: vstoupit do stávkyentrare in sciopero

střet: dostat se do střetu s kýmentrare in conflitto con q

taj: proniknout do tajů čehoentrare/penetrare nei misteri di qc

trans: být v/dostat se do transuessere/entrare in trance

účinnost: nabýt účinnosti zákon ap.entrare in vigore

vplout: vplout do přístavuentrare in porto

vstoupit: vstoupit v platnostentrare in vigore, diventare valido

vstup: vstup volný/zdarmaentrata libera, ingresso gratuito

vstupní: vstupní vízumvisto d'entrata/ingresso

zákaz: Zákaz vstupuVietato entrare

během: Přijedu během hodiny.Arriverò entro un'ora.

do: Musí to být hotové do zítřka.Deve essere fatto entro domani.

dobývat se: Zloději se dobývali do domu.I ladri cercavano di entrare in casa.

ho: Nepouštěj ho dovnitř.Non lasciarlo entrare.

jeho: Jeho dovnitř nepouštěj.A lui, non farlo entrare.

jít: Pojďte dál(e). do bytuEntri., Avanti.

klepání: Vešel bez klepání.È entrato senza bussare.

lézt: Lezl domů oknem.Entrava in casa per la finestra.

lézt: Vlasy mi lezou do očí.I capelli mi entrano negli occhi.

moct: Nemohl jít dovnitř.Non è potuto entrare.

natéct: Nateklo mi do bot.Mi è entrata l'acqua nelle scarpe.

pasovat: Klíč nepasuje do zámku.La chiave non entra nella serratura.