Hlavní obsah

coma

Podstatné jméno mužské

  • i přen.kóma bezvědomíentrare in comaupadnout do kómatuuscire dal comaprobrat se z kómatu

Vyskytuje se v

come: il cometo jak

così: così ... cometak ... jak(o)

abitudine: come d'abitudinejako obvykle

acciuga: magro come un'acciugahubený jako lunt, jako za groš kudla

allocco: come un alloccojako zařezaný beze slov, ohromený

allora: allora come alloraza těchto okolností

andare: Come va che ...?Jak to že ...?

astuto: astuto come una volpemazaný jako liška

avvenire: come spesso avvienejak se často stává

brutto: brutta come la famevelmi ošklivá, škaredá jak noc

capitare: come capitajakkoli, (nějakou) náhodou

come: come maijak to(, že)

come: come se...jako by...

come: di giorno come di notteve dne jako v noci

come: spiegare il come e il quandovysvětlit, jak a kdy

consueto: come di consuetojako obvykle, jako vždy

contropartita: in/come contropartita per qcna oplátku za co

cosa: dire le cose come stannoříkat věci na rovinu

dannato: come un dannatojako blázen/ďas intenzivně ap.

dovere: come si devejak má být, jak se patří/sluší

esempio: servire come un esempio di qcsloužit jako příklad čeho

farmacologico: coma farmacologicoumělý spánek

filare: Sa come far filare i figli!Umí děti postavit do latě!

freccia: partire come una frecciavystřelit jak namydlený blesk, rychle vyběhnout

fulmine: veloce come un fulminerychlý jako blesk

fumare: fumare come un turcohulit jak fabrika

grasso: grasso come un maialetlustý jako prase, vypasený

identificare: identificare q (come) il colpevoleoznačit koho za viníka

incanto: come per incantojako zázrakem

indotto: med. coma indottoumělý spánek

io: io come iopokud jde o mě

lepre: correre come una leprepelášit jako zajíc

lupo: mangiare come un lupojíst jako vlk hodně a hltavě

lupo: přen. andare come l'agnello tra i lupijít jak na porážku bezbranně, odevzdaně ap.

macigno: duro come un macignotvrdý jako kámen

macigno: pesante come un macignotěžký jak balvan

mai: come maijak(pak) to

mamma: žert. come l'ha fatto mammajak ho Bůh stvořil zcela nahý

miele: dolce come il mielesladký jako med/cumel

mulo: testardo come un mulotvrdohlavý jako mezek

muto: essere muto come una tombamlčet jako hrob

muto: muto come un pesceněmý jako ryba

nascere: nascere come funghirůst jako houby po dešti

nero: nero come il carbonečerný jak uhel

niente: come niente (fosse), come se niente fossejakoby nic lhostejně, nedbale ap.

niente: come nientejako nic jednoduše ap.

obiettivo: porsi come obiettivo qcvytyčit si za cíl co

oggi: oggi come oggiv současné době/současnosti, momentálně

pallido: pallido come un cadaveremrtvolně bledý

passatempo: fare qc per/come passatempodělat co ze záliby/jako koníček

pezza: trattare q come una pezza da piedizacházet s kým jako s onucí

procuratore: agire come procuratorezastupovat koho

pulcino: come un pulcino bagnatoschlíplý, jako zmoklá slepice bez energie, bez života

quando: il come e il quandokdy a jak

ricompensa: come ricompensaza odměnu

risultato: avere come risultato qcmít za následek co

risultato: che ha avuto come risultato ...což mělo za důsledek ...

sapere: sapere (come) godersi la vitaumět se radovat ze života

solito: come il solito, come al solitojako obvykle, jako vždy

subito: subito che, subito (sì) comehned jak

te: come tejako ty

usare: usare qc come scusavymluvit se na co, použít co jako výmluvu

vecchio: vecchio come Matusalemmestarý jaký Metuzalém

affare: Come vanno gli affari?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?

andare: Come va?Jak se daří?, Jak to jde?, Jak se máš?

andare: Come ti è andata?Jak jsi pořídil?, Jak ti to šlo?

arrivare: Come si arriva a...?Jak se dostanu do...?

assenzio: amaro come l'assenziohořký jako pelyněk

bolide: È uscito come un bolide.Vyjel jak namydlený blesk. velmi rychle odešel

buttare: Come butta la situazione?Jak se to vyvíjí?

chiamarsi: Come ti chiami/si chiama?Jak se jmenuješ/jmenujete?

cognome: Come si chiama di cognome?Jak se jmenuje příjmením?

come: Come stai?Jak se máš?

come: Come è andato il viaggio?Jaká byla cesta?

come: Com'è che...?, Come va che...?Jakto, že ...

come: Come sarebbe a dire?Co tím myslíš?, Cože?

come: Come è il tuo vestito?Jaké jsou tvé šaty?

come: Come mi dispiace!To je mi tak líto!

come: Come è cresciuto!Ten ale vyrostl!

come: Ho fatto come tu hai voluto.Udělala jsem to, jak jsi chtěl.

come: Come lo seppe, telefonò.Jak se to dověděl, zavolal.

come: È bella come te.Je stejně hezká jako ty.

companatico: Il formaggio è spesso usato come companatico.Sýr se často jí s chlebem.

conciarsi: Come ti sei conciato!Ty ses ale zřídil!, Ty ale vypadáš!

consuetudine: come era di consuetudinejak bylo zvykem

contorno: Cosa prendi come contorno?Co si dáš k tomu?

cosa: Come vanno le cose?Jak se vede?, Jak to jde?

così: Non era così stanca come diceva.Nebyla tak unavená, jak říkala.

dire: Come si dice ... in inglese?Jak se řekne ... anglicky?

ecco: Ecco come stanno le cose!Tak (takhle) se věci mají!