Hlavní obsah

andare

Intranzitivní slovesoaus. essere

 1. jít, jet, chodit, jezdit pohybovat seVado a casa.Jdu domů.Dove vai?Kam jdeš?Andiamo in vacanza.Jedeme na dovolenou.Vai all'inferno/al diavolo.Jdi k čertu.andare a prendere q/qc(za)skočit, zajít pro co/kohoandare a trovare qzajít, podívat se za kýmandare a piedijít pěškyandare in macchina/biciclettajet autem/na koleandare in aereoletět (letadlem)andare a pesca/a cacciajít na ryby/lovandare avantijít dál, přen. con qc pokračovat s čím, v čemandare oltre qczajít příliš daleko, jíž až za hranici čehoandare a tentonitápatandarnejít o co, být ve hře, být v sázceandare insiemehodit se k sobě, ladit barvy ap., slučovat se, jít dohromady principy ap.andare sottojít ke dnu i firma ap.lasciar andare qczanedbávat, nechat chátrat colasciarsi andare a qcnechat se unést čím, oddat se čemu, odvázat se, přen. přestat o sebe dbát, nedbat na sebe, zanedbávat se
 2. užívá se o změně stavuandare in/a pezzi, andare in frantumirozletět se na kousky, rozpadnout seandare in cenereshořet, lehnout popelemandare in fiammevzplanout, začít hořetandare a male(po)kazit se, zkazit seandare a montenevyjít, zkrachovat, nevydařit se, podělat se
 3. být jaký, cítit se jakandare pazzo/matto per qcbýt blázen do čeho, být odvázaný z čeho nadšený
 4. obíhat, kolovat
 5. qc dělat kolik, vyjít na kolik o částce
 6. platit být v platnostiQuesta banconota non va più.Tahle bankovka už neplatí.
 7. su qc přijít kam patřit ap.
 8. jít, pasovat, vejít se kamLa chiave non va nella toppa.Ten klíč nejde do zámku.
 9. dařit se, vyvíjet se, jít jakCome va?Jak se daří?, Jak to jde?, Jak se máš?C'è qualcosa che non va?Je něco v nepořádku?Come ti è andata?Jak jsi pořídil?, Jak ti to šlo?Va bene!Dobře., Platí!andare bene a qvyhovovat, hodit se, pasovat, sedět komu
 10. vyjít uskutečnit se ap.È andata!Vyšlo to!, Povedlo se to!
 11. jít, běžet, jet fungovatQuesta macchina va a nafta.Tohle auto jezdí na naftu.A quanto va questa moto?Kolik ta motorka udělá?, Jak rychle ta motorka jezdí?far andare qcnastartovat, rozjet co
 12. dít se, stát seCome va che ...?Jak to že ...?
 13. a q zamlouvat se, líbit se, být vhod komuQuesto non mi va.Tohle se mi nezamlouvá.Ti va di andare al cinema?Nešel bys do kina?
 14. prodat se zbožíL'edizione straordinaria è andata in un momento.Mimořádné vydání bylo hned pryč.
 15. být vyhledávanýandare di modabýt v módě
 16. zastupuje sloveso muset být v trpném roděIl prodotto va conservato in ...Výrobek se uchovává v ...
 17. spolu se slovesem vyjadřuje trvalou činnostVa dicendo che ...Pořád říká, že ...

Podstatné jméno mužské neměnné

 1. chození, odchod, ježdění
 2. chůze, chod způsob průběhu ap.a lungo andaredlouhodobě uvažovat ap., v dlouhodobém horizontucon l'andar del tempočasem, v průběhu času postupně ap.

Vyskytuje se v

finire: (andare a) finirecome skončit, dopadnout jak zápas ap.

ruba: andare a rubajít na dračku zboží

a: andare a pescajít na ryby

acquisto: andare a fare acquistijít nakupovat

addosso: andare addosso a qnarazit do koho

altalena: andare in altalenahoupat se (na houpačce)

andare: a lungo andaredlouhodobě uvažovat ap., v dlouhodobém horizontu

andata: andata e ritornocesta tam a zpět

andato: carne andata (a male)zkažené maso

appresso: andare appresso (a) q/qcjít za kým/čím i cílem ap.

arrembaggio: přen. andare/buttarsi all'arrembaggio di qcvzít co útokem, vrhnout se na co

attorno: andare attornochodit kolem dokola

bagno: andare in/al bagnojít na záchod

banca: andare in bancajít do banky

bene: andare bene a qvyhovovat komu

bicicletta: andare in biciclettaje(zdi)t na kole

biglietto: biglietto d'andata e ritornozpáteční jízdenka

braccetto: andare a braccetto con qvést se s kým (pod paží), být zavěšený do koho, přen. být zajedno, souhlasit s kým

briciola: andare in briciolerozdrolit se, rozpadnout se na kousíčky

briciolo: andare in briciolirozpadnout se na kousky

caccia: andare a cacciajít na lov

cancrena: andare in cancrenadostat sněť

catafascio: andare a catafasciozaniknout, zhroutit se, rozpadnout se systém ap.

cavallo: andare a cavallojet na koni

cena: andare a cenajít na večeři

cinema: andare al cinemajít do kina

circolo: andare al circolochodit do kroužku

collera: andare in collerarozzlobit se, naštvat se, rozlítit se

collocare: andare/venire collocato tra/fra qcbýt řazen, řadit se kam do skupiny ap.

colonia: andare in coloniajet na tábor

confessarsi: andare a confessarsijít ke zpovědi

conflitto: entrare/andare in conflitto con q/qcdostat se do konfliktu s kým/čím

corpo: andare di corpovyprázdnit se, jít na stolici

crociera: andare in crocierapodniknout výletní plavbu

davanti: andare davanti a qc(pro)jít okolo čeho

decomposizione: andare in decomposizionezačít se rozkládat, podlehnout rozkladu

deriva: andare alla derivabýt unášen (proudem)

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

dimenticanza: andare/cadere in dimenticanzaupadnout v zapomnění

donna: andare a donnelítat za ženskýma

dormire: andare a dormirejít spát

feria: andare in feriejet na dovolenou

festa: andare a una festajít na oslavu

folle: andare in follejít naprázdno o motoru

fondo: andare a fondopotopit se, jít ke dnu i přen.

fottere: Vadano a farsi fottere!Ať se jdou vycpat!, Ať jdou do hajzlu!

frantume: andare in frantumirozbít se na kousky

friggere: přen. andare a farsi friggerejít do háje, jít ke všem čertům

fuga: andare in fugaujet, utrhnout se, jít do úniku

fungo: andare a funghijít na houby

fuori: andare fuori di testazbláznit se, zešílet, pomást se

furia: andare su tutte le furierozzuřit se, rozlítit se, rozběsnit se

gabinetto: andare al gabinettojít na záchod

galoppo: andare al galoppojet tryskem o koni

genio: andare a genio a qzamlouvat se, líbit se komu, být podle čího gusta

giro: andare in giropotulovat se, potloukat se, trajdat

giù: andare giùzhoršit se, zlevnit

incontro: andare incontro a qci přen. jít vstříc čemu, (muset) čelit čemu, potýkat se s čím

indietro: andare indietrozpožďovat se hodinky ap.

: přen. andare troppo in là con qczajít příliš daleko v čem

lecito: andare oltre i confini del lecitojít za hranice dovoleného/zákonného

letargo: andare in letargopřezimovat, hibernovat

letto: andare a lettojít do postele, jít spát

lupo: přen. andare come l'agnello tra i lupijít jak na porážku bezbranně, odevzdaně ap.

male: andare malene(vy)dařit se, nevyjít

malora: andare in/alla malorajít do háje/kytek, řítit se do záhuby/pekel, (z)krachovat o podniku ap.,

matto: andare matto per qcbýt blázen do čeho

mercato: andare al mercatojít na trh

missione: andare in missionejet na misi

moda: essere/andare di modabýt v módě

nanna: andare a (fare la) nannadět. jít spinkat

nascondersi: andare a nascondersijít se schovat při hře na schovávanou, fam. stydět se, propadnout se hanbou

nuotata: andare a fare una nuotatajít si zaplavat

oltremare: andare oltremarejet do zámoří

opera: andare all'operajít do opery

palestra: andare in palestrachodit do posilovny

panne: andare in panneporouchat se

parrucchiere: andare dal parrucchierejít ke kadeřníkovi

passo: andare a passo d'uomojet krokem

pattinare: andare a pattinarejít si zabruslit

pensione: andare/essere in pensionejít do/být v důchodu

per: andare per funghijít na houby

perso: andare persoztratit se

pezzo: andare in pezzirozpadnout se, rozletět se (na kusy)

picco: andare/colare a piccopotopit se, i přen. jít ke dnu, ztroskotat loď, zkrachovat firma

polizia: andare alla poliziajít na policii

porto: přen. andare in portodospět do (úspěšného) konce

posta: andare alla postajít na poštu

prigione: andare in prigionejít do vězení

questione: andare al nocciolo della questionejít k jádru věci

radice: andare alla radice delle cosejít ke kořenu věci

raggio: andare a farsi i raggijít na rentgen

ramengo: andare a ramengohroutit se, krachovat, jít do kytek

retromarcia: andare in/fare retromarciai přen. couvat

andare: andare a prendere q/qc(za)skočit, zajít pro co/koho

amok: andare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenzedostat amok

blázen: andare pazzo per qcbýt blázen do čeho

bosý: andare scalzochodit bosý

cesta: viaggio di andata e ritornocesta tam a zpět

dál: continuare a fare qc, proseguire a fare qc, andare avanti a fare qc, procedere in qcdál(e) dělat co

dezolátní: in pessime condizioni, dissestato/-a, malandato/-a, zničený rovinato/-a, andato in rovinav dezolátním stavu

dno: andare a picco, andare a fondojít ke dnu

do: andare all'esterojet do zahraničí

dohromady: andare bene insiemejít dohromady barvy ap.

doktor: andare dal dottorejít k doktorovi

dovolená: andare in ferie/vacanzajet na dovolenou

dračka: andare a rubajít na dračku prodávat se

důchod: andare in pensione(ode)jít do důchodu

dvojka: andare in secondajet na dvojku v autě

éter: andare/essere in ondajít do/být v éteru vysílání

gynekologie: andare dal ginecologojít na gynekologii

holič: andare dal barbierejít k holiči

hora: andare in montagnajet na hory

horizont: alla lunga, a lungo andarepřen. v dlouhém (časovém) horizontu

horší: andare di male in peggiobýt čím dál (tím) horší

houba: andare a funghijít na houby

chata: andare in villettajet na chatu

chodit: andare a piedichodit pěšky

jet: andare in macchina/autobus/trenojet autem/autobusem/vlakem

jezdit: cavalcare, andare a cavallo, montare un cavallojezdit na koni

jistota: giocare/andare sul sicurohrát (to) na jistotu

jít: andare a funghijít na houby

jízdenka: biglietto di sola andatajednoduchá jízdenka jen tam

jízdné: tariffa di andata e ritornozpáteční jízdné

kánoe: andare in canoajezdit na kánoi

kino: andare al cinemajít do kina

klička: andare/camminare a zig zag, hráč s míčem ap. dribblare, fare un dribblingdělat kličky v pohybu

koleno: po čtyřech andare gattoni/carponi/ginocchionilézt po kolenou

kolo: andare in biciclettajet na kole

koloběžka: andare in monopattinojezdit na koloběžce

kóma: entrare/cadere/andare in comaupadnout do kómatu

konflikt: entrare/andare in conflitto con q/qcdostat se do konfliktu s kým/čím

konvoj: andare in convogliojet v konvoji

kopec: andare in salita, salirejít do kopce

kosmetika: andare dall'estetistajít na kosmetiku

kostel: andare in chiesachodit/jít do kostela

krást: Credi che vado a rubare?Copak kradu?

kůň: andare a cavallo, cavalcareje(zdi)t na koni

kutě: andare a letto, dětsky - hajat andare a (fare la) nannajít na kutě spát

ano: Fammi andare lì, per favore!Pusť mě tam, ano!

: Vadano a farsi fottere!Ať mi vlezou na záda!

basta: Non ci vado e basta!Nejdu tam a basta!

běda: Guai a te se ci vai!, Non ti permettere di andarci!Běda ti tam jít! neopovaž se

běhat: andare a fare commissioni/le speseběhat po úřadech/obchodech