Hlavní obsah

perso

Přídavné jméno

  1. ztracenýFai una prova, perso per perso.Vyzkoušej to, nemáš co ztratit.andare persoztratit se
  2. prohraný zápas ap.

Vyskytuje se v

abitudine: perdere l'abitudine di qcodvyknout, odnaučit se čemu

battaglia: vincere/perdere una battagliavyhrát/prohrát bitvu

causa: vincere/perdere una causavyhrát/prohrát případ

conoscenza: perdere/riacquistare (la) conoscenzaztratit/(znovu) nabýt vědomí

coscienza: perdere coscienzaztratit vědomí, upadnout do bezvědomí

equilibrio: perdere l'equilibrioztratit rovnováhu

filo: perdere il filoztupit se

forza: perdere le forzeztratit sílu

impiego: trovare/perdere l'impiegonajít/ztratit zaměstnání

lucido: perdere il lucidoztratit lesk

memoria: perdere la memoriaztratit paměť

onore: perdere l'onoreztratit čest

parola: perdere la parolaztratit řeč, oněmět úžasem ap.

partita: vincere/perdere una partitavyhrát/prohrát zápas

pazienza: avere/perdere la pazienzamít/ztratit trpělivost

perdono: chiedere il perdonoprosit o odpuštění

perso: andare persoztratit se

posto: perdere il postopřijít o místo

prestigio: perdere il prestigioztratit prestiž

reputazione: rovinarsi/perdere la reputazionezničit si/ztratit dobrou pověst

sapore: perdere di saporeztratit chuť

senso: perdere i sensiztratit vědomí

speranza: perdere ogni speranza di qcztratit veškeré naděje na co

tempo: a tempo persove (svém) volném čase o zálibách ap.

udito: perdere l'uditoztratit sluch, ohluchnout

vita: perdere la vitazemřít

voce: perdere la voceztratit hlas, přen. nebýt schopen slova

aderenza: Perde l'aderenza con la realtà.Ztrácí kontakt s realitou.

altrimenti: Fai presto, altrimenti perdi il treno.Pohni, jinak ten vlak nestihneš.

autocontrollo: Ha perso l'autocontrollo.Ztratil sebekontrolu., Přestal se ovládat.

lupo: Il lupo perde il pelo ma non il vizio.Člověka nepředěláš., Lidská přirozenost se nezapře., Starého psa novým kouskům nenaučíš.

naso: Perde sangue dal naso.Teče mu krev z nosu.

oppure: Affrettati, oppure perderai il treno.Pospěš si, jinak nestihneš vlak.

perdersi: Ci siamo persi nel bosco.Ztratili jsme se v lese.

perduto: Siamo perduti.Jsme ztracení., hovor. Jsme v háji.

predicare: relig. predicare il perdonokázat odpuštění

bandolo: perdere il bandoloztratit nit příběhu ap.

bussola: perdere la bussolabýt dezorientovaný/zmatený, ztratit směr

camicia: perdere (anche) la camiciapřijít (i) o košili přijít o všechno

cognizione: perdere la cognizione del tempoztratit pojem o čase

lasciare: Lascia perdere!Nech to být!

senno: perdere il senno, uscir di sennopřijít o rozum

bezvědomí: perdere coscienzaupadnout do bezvědomí

dohnat: ricuperare il tempo persodohnat ztracený čas

iluze: perdere le illusioni su q/qcztratit iluze o kom/čem

panenství: perdere la verginitàztratit panenství

pojem: perdere la nozione del tempoztratit pojem o čase

proces: vincere/perdere il processovyhrát/prohrát proces

přijít: perdere la ragionepřijít o rozum

spoj: prendere/perdere la coincidenzachytit/zmeškat spoj

stihnout: perdere qcnestihnout co vlak ap.

upadnout: cadere in uno stato di incoscienza, perdere coscienzaupadnout do bezvědomí

vědomí: perdere la coscienzaztratit vědomí

vyřvat: sgolarsi, perdere la voce urlandovyřvat si hlas(ivky)

vzdát: arrendersi, nechat toho lasciar(e) perderevzdát to

zatékat: Il tetto perde.Střechou zatéká. střecha propouští vodu

ztracený: Dobbiamo recuperare il tempo perso.Musíme dohnat ztracený čas.

ztrácet: perdere tempo con qcztrácet čas (s) čím

ztratit: perdere conoscenzaztratit vědomí

docházet: Sto perdendo la pazienza.Dochází mi trpělivost.

hrozit: Rischiava di perdere il lavoro.Hrozilo mu, že přijde o práci.

mazlit se: Non ha perso tanto tempo con quel compito.Moc se s tím úkolem nemazlil.

meškat: Non perdere tempo e ...Nemeškej a ...

nazbyt: Non ho tempo da perdere.Nemám času nazbyt.

nechat: Lascialo perdere.Nech to být/plavat.

nerad: Non mi piace perdere.Nerad prohrávám.

nos: Ho perso il treno proprio per un pelo.Vlak mi ujel před nosem.

od, ode: Ho perso le chiavi della macchina.Ztratil jsem klíče od auta.

odpuštění: chiedere il perdonoprosit o odpuštění

orientace: perdere l'orientamentoztratit orientaci

ovládat se: Temo di perdere autocontrollo.Mám strach, že se přestanu ovládat.

prohrát: Hanno perso la guerra.Válku prohráli.

promarnit: Hai perso l'opportunità di...Promarnil jsi příležitost...

promeškat: Ha perso l'occasione di...Promeškal příležitost...

propást: È un'opportunità da non perdere.Takovou příležitost by člověk neměl propást.

perdere: perdere (i soldi)prodělat, prodělávat firma ap. - zaznamenat ztrátu

prosit: chiedere il perdono/permessoprosit o odpuštění/dovolení

protékat: Lo sciacquone perde.Záchod protéká.

přebytečný: perdere i chili di tropposhodit přebytečná kila

připravit se: Non ti sei perso niente.O nic ses nepřipravil.

riskovat: Non voglio rischiare di perdere tutto.Nechci riskovat, že o všechno přijdu.

rovnováha: Ha perso il suo equilibrio.Ztratil rovnováhu.

rupnout: Ha perso i nervi.Ruply mu nervy.

soud: perdere/vincere la causaprohrát/vyhrát soud

téct: La pentola perde.Ten hrnec teče.

těsnit: Il recipiente perde.Nádoba netěsní. propouští tekutinu ap.

ujet: Ho perso l'autobus.Ujel mi autobus.

uletět: Ha perso l'aereo.Uletělo mu letadlo.

uniknout: Mi sono perso qualcosa?Uniklo mi něco?

vlak: Ha perso il treno.přen. Ujel mu vlak. promeškal příležitost

zabloudit: Ci siamo persi.Zabloudili jsme.

zbít: L'hanno picchiato fino a fargli perdere coscienza.Zbili ho do bezvědomí.

zdržovat: Non farla lunga., Non far perdere tempo.Nezdržuj (to).

zdržovat se: Ci stai solo perdendo il tempo.Jen se tím zdržuješ.

zmeškat: Ho perso il treno.Zmeškal jsem vlak.

zmlátit: L'hanno picchiato fino a fargli perdere coscienza.Zmlátili ho do bezvědomí.

zrak: perdere la vistaztratit zrak oslepnout

ztratit se: Ci siamo persi.Ztratili jsme se.

život: Ha perso la vita in un stradale.Přišel o život při autonehodě.

hlava: perdere la testaztratit hlavu

křížek: perdere il trenopřijít s křížkem po funuse

kvítí: Uno ne perdi, cento ne trovi.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

nepřítomný: assente con la mente, zamyšlený perso nei propri pensieri, roztěkaně svagato/-aduchem nepřítomný

nit: Ho perso il filo (del discorso).Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.

poplést: far perdere la testa a qpřen. poplést hlavu komu pobláznit

posvícení: A volte si vince, a volte si perde.Není každý den posvícení.