Hlavní obsah

forza

Podstatné jméno ženské

  1. síla tělesná ap.perdere le forzeztratit síluForza!Do toho!, Vzhůru!, No (tak)! povzbuzenía forza di qcpomocí, prostřednictvím čeho, díky čemu, čímunire le forzespojit sílyforza maggiorevyšší moc, zásah vyšší moci
  2. síla morální ap.forza di caratteresíla charakteruforza contrattualevyjednávací síladare forza a qdodat sílu komu, morálně povzbudit kohofarsi forzavzmužit se
  3. forze síly možnosti, snahy ap.con le proprie forzevlastními silami schopnostmi ap.in forzepři síle, přen. ve velkém počtu, v hojném počtu
  4. síla hrubá, násilíper forzaz donucení, silouforza brutahrubá sílaottenere qc con la forzazískat co silou/násilím
  5. síla, moc, vliv tradice ap.
  6. síla působící ap.forza di gravitàgravitační sílaforza centrifugaodstředivá sílaforza elettromagneticaelektromagnetická sílaforza adesivapřilnavost
  7. účinnost, platnost zákona ap.essere in forzabýt v účinnosti

Vyskytuje se v

rimozione: rimozione (forzata)odtah, odtažení vozidla

animo: forza d'animosíla vůle, odhodlání

ascensionale: forza ascensionalevztlaková síla

bruto: forza brutahrubá síla

camicia: camicia di forzasvěrací kazajka

centrifugo: fis. forza centrifugaodstředivá síla

centripeto: fis. forza centripetadostředivá síla

elettromotore: forza elettromotriceelektromotorická síla

estremo: essere all'estremo delle forzebýt na pokraji sil

forzare: forzare la vistanamáhat zrak

forzato: atterraggio forzatonouzové přistání

forzato: lavori forzatinucené práce

gravità: forza di gravitàpřitažlivá síla, gravitační síla

inerzia: per forza d'inerziai přen. ze setrvačnosti

inerzia: forza d'inerziasetrvačná síla

interposizione: mil. forze di interposizionezásahové síly

lavoro: lavori pubblici/forzativeřejné/nucené práce

linea: fis. linea di forzasiločára

maggiore: per cause di forza maggiorezásahem vyšší moci

magnetico: forza magneticamagnetická síla

momento: fis. momento di forzamoment síly

occulto: forze occulte della naturatajemné síly přírody

ordine: forze dell'ordinepořádkové síly

oscillazione: oscillazione forzata(vy)nucené kmitání

pensiero: forza del pensierosíla myšlenky

perdere: perdere le forze/la voceztrácet síly/hlas

pieno: nel pieno delle forzena vrcholu sil

propulsivo: forza propulsivahnací síla

prova: prova di forzastřetnutí, měření sil

recupero: recupero delle forzenačerpání nových sil

riacquistare: riacquistare le forzeznovu nabrat síly

ristorare: ristorare le forzenabrat sil, (znovu) načerpat síly

seduzione: forza di seduzionesvůdnost osoby ap.

tenore: tenore di forza/drammaticohrdinný tenor

trascinare: trascinare q con forzapřivléct koho násilím

trazione: forza di trazionetažná síla

uguaglianza: uguaglianza di forzerovnováha sil

unire: unire le forzespojit síly, spojit se skupina ap.

assaggio: Ha dato un assaggio della sua forza.Předvedl svou sílu.

collaborare: collaborare con le forze dell'ordinespolupracovat s pořádkovými silami

forzare: forzare una serraturavylomit zámek

forzare: Il piede forza nella scarpa.Noha je v botě příliš zmáčknutá.

mancare: Mi mancano le forze.Chybějí mi síly.

pareggiarsi: Le loro forze si pareggiano.Jejich síly jsou vyrovnané.

scemare: Le forze scemano.Síly ubývají.

sopravvalutare: Ha sopravvalutato le sue forze.Přecenil své síly.

forzare: mil. forzare la consegnanesplnit/neuposlechnout rozkaz(y)

risparmio: fare qc senza risparmio di forzedělat co ze všech sil, nelitovat námahy při čem

unione: L'unione fa la forza.V jednotě je síla.