Hlavní obsah

moc

Příslovce

  1. (velmi) molto, tanto(strašně) terribilmenteMoc se mi to líbí.Mi piace molto.Moc mi na ní záleží.Di lei m'importa molto.
  2. (příliš) troppo(až přespříliš) eccessivamenteMoc mluvíš.Parli troppo.Moc se ptáš.Fai troppe domande.
  3. (mnoho) čeho molto/-a, tanto/-a(o počitatelných) molti/-e, tanti/-e qcZnám ho moc let.Lo conosco da molti anni.

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vliv ap.) potere m
  2. (zákonodárná ap.) potere mzákonodárná/výkonná mocpotere legislativo/esecutivopráv. plná mocprocura f

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez koho/co fare* a meno di q/qc

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný komu/čemu poter equivalere* a q/qc, poter uguagliare q/qc, poter competere con qc/q

dostat se: dostat se k mociarrivare al potere

nic: nic mocniente di speciale

plný: práv. plná mocprocura

převzetí: převzetí mocipresa del potere

svrchovaný: svrchovaná mocpotere sovrano

u: být u mociessere al potere

udělit: udělit plnou moc komuconferire una procura a q

výkonný: výkonná mocpotere esecutivo

vyšší: práv. vyšší mocforza maggiore, přen. též potere superiore

zneužití: práv. zneužití pravomoci/mociabuso di autorità/potere

často: To se nestává moc často.Non capita molto spesso.

dík: Kík(y) moc.Grazie mille.

fajn: Měli jsme se moc fajn.Siamo stati benissimo.

hezký: To je od vás moc hezké.È molto gentile da parte sua.

hodný: To jste moc hodný.È molto gentile da parte sua.

líbit se: Moc se mi to líbilo.Mi è piaciuto molto.

mazlit se: Moc se s tím úkolem nemazlil.Non ha perso tanto tempo con quel compito.

milý: To je od vás moc milé.È molto gentile da parte sua.

moct: Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Riesci/Sei riuscito/Riuscirai ad alzarti?

nahlas: Rádio hraje moc nahlas.Il volume della radio è troppo alto.

nezbývat: Nezbývá nám moc času.Non ci rimane molto tempo.

pochutnat si: Moc jsem si pochutnal.È stato delizioso., Mi è piaciuto molto.

potěšit: Moc mě to potěšilo.Mi ha fatto molto piacere.

prospívat: Ta práce mi moc neprospívá.Quel lavoro non mi fa bene.

protahovat: Moc to neprotahuj!Non farla lunga!

protahovat: Abych to moc neprotahoval...Per farla breve...

ptát se: Moc se ptáš.Fai troppe domande.

sednout: To víno mi moc nesedlo.Quel vino non mi è andato proprio giù.

slušet: Moc ti to sluší.Ti sta molto bene., vypadáš krásně Sei bellissima!

suverén: Je to moc velký suverén.È troppo sicuro di sé.

sympatický: Je mi moc sympatická.Mi è molto simpatica.

tak: Tak moc?Così tanto?

tušit: Tušíš vůbec jak moc...?Hai idea di quanto...?

u: Nemám u sebe moc peněz.Addosso non ho molti soldi.

utrácet: Moc neutrácej!Non spendere troppo!

užít: Moc jsme si to užili.Ci siamo divertiti un mondo.

vonět: Škola mu moc nevoní.La scuola non gli va a genio.

vydařit se: Počasí se moc nevydařilo, ale...Il tempo non era proprio ideale, ma...

vymýšlet si: Moc si vymýšlíš! chceš až mocVuoi troppo!, Sei incontentabile!

vyptávat se: Moc se vyptáváš.Fai tante domande., Vuoi sapere troppo.

vyznamenat se: Moc se nevyznamenal.Non ha fatto bella figura.

zamlouvat se: Moc se mi to nezamlouvá.Non mi garba.

zaujmout: Fotografie mě moc nezaujaly.Le fotografie non mi hanno attratto molto.

zbývat: Nezbývá nám moc času.Non ci resta molto tempo.

zdát se: Nezdá se mi to moc vtipné.Non mi sembra proprio spiritoso.

otěž: publ., přen. otěže (moci) v zemi, ve vedení ap.le redini (del potere)

pobrat: přen. Moc krásy nepobrala.Non è stata fortunata in bellezza.

přerazit se: přen. moci se přerazit udělat co snažit sefarsi in quattro per fare qc

škodit: Všeho moc škodí.Il troppo stroppia.