Hlavní obsah

hodný

Přídavné jméno

  1. (dobrý, ne zlý) bravo/-a(ne zlobivý ap.) buono/-a(milý, laskavý) gentileBuď hodný! nezlobFai il bravo!Byl byste tak hodný a...Vuole/Vorrebbe essere così gentile da...Buď tak hodný a přines mi...Fammi un favore e portami..., Fammi la gentilezza di portarmi...To jste moc hodný.È molto gentile da parte sua.být hodný na koho, ke komuessere bravo/buono con q
  2. (poslušný) buono/-a
  3. (zasluhující si) čeho degno/-a di qcpříklad hodný následováníun esempio da seguire

Vyskytuje se v

být: Buďte hodní!State buoni!

tak: Buď tak hodný a...Fammi il favore di...

bravo: (Su) da bravo!Buď tak hodný!, No tak! výzva ap.

degno: degno di lodehodný pochvaly, chvályhodný

degno: degno di notahodný povšimnutí, stojící za povšimnutí

di: degno di ammirazionehodný obdivu

meritevole: meritevole d'attenzionehodný pozornosti, zasluhující (si) pozornost

buono: State buoni!Buďte hodní!, Nezlobte!

cortesia: Fammi la cortesia di tacere!Buď tak hodný a mlč!

degno: Non è degno di te.To tě není hodné., Je to pod tvoji úroveň.

figliolo: un bravo figliolohodný synáček

stare: State buoni!Buďte hodní!

buono: fare il buonobýt hodný hlavně o dětech