Hlavní obsah

špatný

Přídavné jméno

  1. (nekvalitní) cattivo/-a(zkažený - potraviny) guasto/-a, andato a male(podřadný) inferioreTo vůbec není špatné!Non è mica male!Mám špatnou paměť na jména.Non ho buona memoria per i nomi.špatný vkuscattivo gusto mšpatné počasímaltempo m, brutto tempo mza špatného počasícon il brutto tempo m, (v případě) in caso di maltempokvůli špatnému počasía causa del maltempošpatná kvalitaqualità f inferiore
  2. (mravně ap.) cattivo/-a(zlý) malvagio/-a, maligno/-aNení to špatný člověk.Non è un uomo cattivo.špatné chovánícattivo comportamento mšpatná pověstcattiva fama f, cattivo nome m, cattiva reputazione f
  3. (nesprávný) sbagliato/-a(ne ten pravý) ingiusto/-a, falso/-a(chybný) erroneo/-anastoupit do špatného vlakusalire sul treno m sbagliatoMusíte mít špatné číslo. do telefonuDeve avere il numero sbagliato.špatná adresaindirizzo m sbagliatošpatná odpověďrisposta f sbagliata
  4. (nepříznivý) brutto/-a, negativo/-ašpatné zprávybrutte notizie f plšpatné znamenímalaugurio m, cattivo augurio m, presagio m infaustošpatné svědomícoscienza f sporcamít špatnou náladuessere di cattivo umore

Vyskytuje se v

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

dojem: udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q

horší: změna k horšímucambiamento in peggio, zhoršení peggioramento

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

nálada: mít dobrou/špatnou náladuessere di buon/cattivo umore

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

obrat: obrat k lepšímu/horšímusvolta per il meglio/peggio

pověst: mít dobrou/špatnou pověstavere buona/cattiva reputazione

příklad: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženídi buon/cattivo umore

skutek: dobrý/špatný skutekbuona/cattiva azione

svědomí: mít čisté/špatné svědomíavere la coscienza pulita/sporca

viditelnost: dobrá/špatná viditelnostbuona/scarsa visibilità

vkus: mít dobrý/špatný vkusavere buon/cattivo gusto

vlivem: vlivem špatného počasí ...a causa del maltempo ...

vodič: dobrý/špatný vodičbuon/cattivo conduttore

zacházení: špatné zacházení s kým s vězni ap.maltrattamento di q

zdravotní: špatný zdravotní stavcattiva salute

znamení: špatné/zlé znamenímalaugurio , cattivo augurio , presagio infausto

zrak: mít dobrý/špatný zrakavere buona/debole vista

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméavere una reputazione buona/brutta

horšit se: Horší se počasí.Il tempo peggiora.

kvůli: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

navzdory: navzdory špatnému počasímalgrado il maltempo

nést: Nesu špatné zprávy.Porto cattive notizie.

obávat se: Obáváme se nejhoršího.Temiamo il peggio.

obrátit se: obrátit se k horšímuprendere una brutta piega

počasí: špatné počasímaltempo

počítat: Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.

pohybovat se: Pohyboval se ve špatné společnosti.Frequentava la compagnia sbagliata.

pro: pro špatné počasía causa del maltempo

přece: Přece jen to není tak špatné.Dopotutto non è così male.

připravit se: Musíme se připravit na nejhorší.Dobbiamo prepararci al peggio.

sníst: Snědl jsem něco špatného.Ho mangiato qualcosa di male.

vzhledem k: Vzhledem ke špatnému počasí...A causa del maltempo...

zažívání: špatné zažívánícattiva digestione

změna: změna k lepšímu/horšímucambiamento in meglio/peggio

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.Ho una buona/brutta notizia per te.

nejhorší: při nejhoršímnel caso peggiore, al(la) peggio

ukázat se: ukázat se v dobrém/špatném světlefare una bella/brutta figura

vykročit: vykročit správnou/špatnou nohoupartire col piede giusto/sbagliato

affare: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buono/cattivo affare con q

cattivo: mít špatnou náladuessere di cattivo umore

cencio: dostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z tohouscire dai cenci

condizione: ve špatném stavuin cattive condizioni

così: jakž takž, ujde to, není to nejhoršícosì così

di: mít špatnou náladuessere di malumore

esempio: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

fumata: záporný výsledek, špatné znamení i při volbě papežefumata nera

impressione: (u)dělat na koho dobrý/špatný dojemfare una buona/cattiva impressione a q

ipotesi: v nejhorším případěnella peggiore delle ipotesi

malgrado: navzdory špatnému počasímalgrado il maltempo

maltempo: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

malumore: mít špatnou náladu, být rozmrzelýessere di malumore

massimo: maximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinakal massimo

meno: horší než kdoda meno di q

mira: mít dobrou/špatnou muškuavere buona/cattiva mira

niente: vůbec (ne) špatný/špatně, dost dobřeniente male

nome: získat špatnou pověstfarsi un cattivo nome

partito: výborná/špatná partieun ottimo/cattivo partito

peggio: při nejhoršímal(la) peggio

peso: mít špatné/černé svědomíavere un peso sulla coscienza

prepararsi: připravit se na nejhoršíprepararsi al peggio

presagio: špatné/neblahé znamenípresagio infausto

prognosi: dobrá/špatná/příznivá prognóza nemocibuona/cattiva/benigna prognosi

pronuncia: správná/špatná výslovnostgramm. pronuncia corretta/errata

salute: být v dobrém/špatném zdravotním stavuessere in buone/cattive condizioni di salute

sbagliare: zabloudit, sejít z cesty, jít špatnou cestousbagliare strada

segno: dobré/špatné znameníbuon/cattivo segno

sosta: špatné parkování na zákazu ap.sosta selvaggia/irregolare, sosta non autorizzata

stivale: mizerný, špatnýdei miei stivali

umore: mít dobrou/špatnou náladu, být v dobré/ve špatné náladěessere di buon/cattivo umore

augurio: Je to dobré/špatné znamení.È di buon/cattivo augurio.

brutto: Přišla nevhod/ve špatný okamžik.È arrivata in un brutto momento.

confinare: Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.Il cattivo tempo ci confinò in casa.

dispiacere: Nemůžu říct, že se mi to nelíbilo., Nebylo to špatné.Non mi è dispiaciuto.

dovere: Problémy vznikly kvůli špatnému počasí.I problemi sono dovuti al maltempo.

male: Ten film není špatný.Quel film non è male.

paralizzare: Špatné počasí paralyzovalo dopravu.Il maltempo ha paralizzato il traffico.

peggiore: Je to horší než včera.È peggiore di ieri.

risma: lidé toho nejhoršího raženígente della peggior risma

soffrire: Má nemocné/špatné srdce.Soffre di cuore.

specie: rasista nejhoršího kalibrurazzista della peggior specie

volgere: Horší se počasí.Il tempo volge al brutto.

china: dostat se z nejhoršíhorisalire la china

combinato: být na tom dobře/špatně, mít to dobré/špatné o situaci ap.essere ben/mal combinato

meschino: (u)dělat špatný dojem, zesměšnit sefare una figura meschina

notte: čím dál hůř, čím dál horšípeggio che andar di notte

piede: vykročit špatnou nohoupartire con il piede sbagliato

profeta: být špatným prorokemessere cattivo profeta

prospettiva: špatné odhadnutí (situace)errore di prospettiva

scelta: horší (kvality), druhořadýdi seconda scelta

špatný: špatný vkuscattivo gusto