Hlavní obsah

zlý

Přídavné jméno

  1. (povahou) cattivo/-a(velmi) malvagio/-a, maligno/-abýt zlý ke komuessere cattivo con qzlý duchspirito m maligno
  2. (špatný, nevhodný) brutto/-a, cattivo/-a(tvrdý) duro/-azlé znameníbrutto segnozlé zprávycattive notizie

Vyskytuje se v

dobré: v dobrém i ve zlém přestát ap.nel bene e nel male

horší: změna k horšímucambiamento in peggio, zhoršení peggioramento

obrat: obrat k lepšímu/horšímusvolta per il meglio/peggio

pes: zlý pescane feroce

předtucha: mít zlou předtuchuavere (un) brutto presentimento

tušení: zlé/neblahé tušeníbrutto/cattivo presentimento

zlé: v dobrém i (ve) zlémnel bene e nel male

znamení: špatné/zlé znamenímalaugurio , cattivo augurio , presagio infausto

horšit se: Horší se počasí.Il tempo peggiora.

obávat se: Obáváme se nejhoršího.Temiamo il peggio.

obrátit se: obrátit se k horšímuprendere una brutta piega

počítat: Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.

připravit se: Musíme se připravit na nejhorší.Dobbiamo prepararci al peggio.

sen: zlý senincubo

změna: změna k lepšímu/horšímucambiamento in meglio/peggio

nejhorší: při nejhoršímnel caso peggiore, al(la) peggio

po: po dobrém či po zlémcon le buone o con le cattive

cattivo: zlý/škaredý pohledsguardo cattivo

cencio: dostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z tohouscire dai cenci

così: jakž takž, ujde to, není to nejhoršícosì così

genio: dobrý/zlý duchgenio benefico/malefico

ipotesi: v nejhorším případěnella peggiore delle ipotesi

malafede: ve zlé víře, se zlým úmyslemdir. in malafede

malalingua: zlí jazykovéle malelingue

malaugurio: nevěstit nic dobrého, být zlým znamenímessere di malaugurio

maligno: zlý duchspirito maligno

massimo: maximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinakal massimo

meno: horší než kdoda meno di q

peggio: při nejhoršímal(la) peggio

prepararsi: připravit se na nejhoršíprepararsi al peggio

presentimento: zlé tušení, zlá předtuchabrutto/cattivo presentimento

attento: Pozor, zlý pes!Attenti al cane!

male: Na tom není nic zlého.Non c'è nulla di male.

peggiore: Je to horší než včera.È peggiore di ieri.

risma: lidé toho nejhoršího raženígente della peggior risma

specie: rasista nejhoršího kalibrurazzista della peggior specie

volgere: Horší se počasí.Il tempo volge al brutto.

brutto: v nejhorším případě, při nejhorším, když bude zlealle brutte

china: dostat se z nejhoršíhorisalire la china

notte: čím dál hůř, čím dál horšípeggio che andar di notte

nuocere: Všechno zlé je k něčemu dobré.Non tutti i mali vengono per nuocere.

scelta: horší (kvality), druhořadýdi seconda scelta

venire: Všechno zlé je k něčemu dobré.Non tutto il male viene per nuocere.

zlý: být zlý ke komuessere cattivo con q