Hlavní obsah

a

Předložka

 1. popisuje směr či směřování k cíli nebo adresátovik(e) komu/čemu, do čeho, na koho/co směr ap.Vado a Milano.Jedu do Milána.Il fumo fa male alla salute.Kouření škodí zdraví.a Romav Římě, do Římadare qc a qdát co komuuna lettera a un amicodopis přítelivenire a un accordodospět k dohodě, dohodnout seandare a pescajít na ryby
 2. v(e), na, při čem, u čehoSono a casa.Jsem doma.Resti a pranzo!Zůstaňte na oběd.Abito a Napoli.Bydlím v Neapoli.a tavolau stoludolore alla schienabolest v zádechal ministerona ministerstvu
 3. popisuje vzdálenost do cíleLa città è a due chilometri.Do města jsou to dva kilometry.La nostra casa è a trenta minuti a piedi.K nám domů je to pěšky třicet minut.
 4. v, na, o časověA domani!Tak zítra!, Nashle zítra!alle dieciv deset (hodin)a Nataleo Vánocích, na Vánoceal mattino/pomeriggioráno/odpoledne kdyall'albaza svítáníoggi a ottoode dneška za týden
 5. ve (věku)
 6. na co, jak způsobandare a piedijít pěškya poco a pocopostupně, krok za krokemuno a unojeden po druhém, postupněpagare qc a rateplatit co na splátky, splácet coall'ingrossove velkém velkoobchodněa passo lentopomalým krokema bocca apertas otevřenou pusoufatto a manoručně dělanýa buon dirittooprávněněa casonahodilý, nahodile, náhodně, namátkově(fatto) alla grigliana grilu, grilovanýalla radiov rádiu vysílaný ap.
 7. využívající jistého prvku, nástroje či metodys čím mající, disponující ap.barca a motoremotorový člunstrumenti a cordestrunné nástrojeveicolo a quattro ruotečtyřkolové vozidlocasa a due pianidvoupatrový důmgiacca a striscepruhované sakomotore a benzinabenzinový motorscrivere a computerpsát na počítači
 8. qc ve tvaru, ve stylu, na způsob čeho o podobnosti, analogiia forma di anelloprstencovýa discokotoučový
 9. čím, při čem, kvůli čemu o příčiněA vederlo ...Když (jsem) to viděl ...a causa di qckvůli čemu, z důvodu čehoridere a una battuta(za)smát se vtipu
 10. qc (po)dle čeho mínění ap., co do čeho obsahově, rozsahověa mio parerepodle mého názoru
 11. v(e) účel, prospěch ap.a favore di qcv čí prospěch
 12. za, po o ceně za jednotkuL'ho comprato a 20 euro.Koupil jsem to za 20 eur.Sono pagato a ore.Jsem placený od hodiny.
 13. za, na, v vyjadřuje podílnosttre volte al giornotřikrát denně100 km all'ora100 km za hodinu
 14. užívá se ve slovesných vazbách před infinitivemComincia a scrivere!Začni psát.Hai fatto bene a chiamarmi.Udělal jsi dobře, že jsi mi zavolal.
 15. aby účel, hl. na začátku větyA dire il vero ...Abych řekl pravdu ...
 16. na, k o účelu, záměru, určeníbello a vedersipěkný na pohled
 17. kdo, který uvozuje subjekt dějeSono stato l'ultimo a saperlo.Byl jsem poslední, kdo se to dozvěděl.

Vyskytuje se v

accanto: q/qc vedle, blízko, u koho/čehoaccanto (a)

addosso: qc na čem natěsnaný ap., (velice) blízko čehoaddosso a

antistante: před, naprotiantistante (a)

appresso: q u, vedle kohoappresso (a)

assieme: spolu s kým/čímassieme a/con

balestra: listová pružina(molla a) balestra

bizzeffe: spousta, fůra, habaděja bizzeffe

bruciapelo: z bezprostřední blízkosti střelit ap., přen. rovnou, přímoa bruciapelo

capanna: šikmý, svažující se, klesající střecha ap.a capanna

capofitto: po hlavě, střemhlava capofitto

carico: di qc na účet/náklady/vrub, k tíži koho, v péči koho živený ap.a carico

cavalcioni: obkročmo, jízdmo(a) cavalcioni

chiocciola: spirálové schodiště(scala a) chiocciola

conoscere: q/qc poznat koho/co(arrivare a) conoscere

contro: qc o co opřít se ap., do čeho narazit ap., na koho/co namířit, střílet ap.contro (a)

convolare: praštit do toho, vzít se, oženit seconvolare a (giuste) nozze

cottimo: úkolová práce, práce v úkolu, akord dle výkonu(lavoro a) cottimo

cremagliera: ozubnicová dráha(ferrovia a) cremagliera

crepapelle: až k prasknutí velmia crepapelle

cucù: kukačky hodiny, kukačkové hodiny(orologio a) cucù

da: něco mezi čím a čím o přibližném údajida qc a qc

darsi: vzít nohy na ramena, zdrhnoutdarsela a gambe

dentro: qc v čem, uvnitř čehodentro (a)

detta: podle toho, co říká kdo, podle (slov) kohoa detta di q

dietro: qc za čím místnědietro (a)/di

abbandonare: nechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umíabbandonare q a se stesso

abbordabile: za dostupnou cenu, cenově dostupnýa prezzo abbordabile

abdicare: vzdát se dědictví/funkceabdicare a un'eredità/una carica

accendino: plynový/benzinový zapalovačaccendino a gas/benzina

accoltellare: ubodat kohoaccoltellare a morte q

accordo: dospět k dohodě, domluvit sevenire a un accordo

acqua: liják, průtrž (mračen)acqua a catinelle, rovescio d'acqua

acquisto: jít nakupovatandare a fare acquisti

aderire: vyhovět žádostiaderire a una richiesta

adozione: adopce na dálkuadozione a distanza

aereo: proudové/tryskové letadlo, tryskový letounaereo a reazione

affrancatura: poštovné hradí příjemceaffrancatura a carico del destinatario

agio: v pohodě, v klidu, klidně, pohodlně zvládnout ap.a bell'agio

agonistico: závodně sportovata livello agonistico

albergo: hodinový hotelalbergo a ore

albero: klikový hřídelalbero a gomiti/manovella

albo: komiksy sešityalbi a fumetti

amico: čtyřnohý přítelamico a quattro zampe

andare: (za)skočit, zajít pro co/kohoandare a prendere q/qc

andare: dlouhodobě uvažovat ap., v dlouhodobém horizontua lungo andare

andato: zkažené masocarne andata (a male)

anno: ode dneška za rokdi qui a un anno

anteriormente: (již) před čím, dříve než coanteriormente a qc

appeso: viset na vláskupřen. essere appeso a un filo

a priori: soudit koho předemgiudicare q a priori

aprire: odemknoutaprire a chiave

aria: ve vzduchu za letu ap.a mezz'aria

arma: dvojsečná zbraňpřen. arma a doppio taglio

armadio: vestavěná skříňarmadio a muro

armato: ozbrojená loupežrapina a mano armata

armatura: pancířarmatura a piastre

armonica: foukací harmonikaarmonica a bocca

arrangiamento: dohodnout se, shodnout sevenire a un arrangiamento

arrivederci: Brzy na shledanou!Arrivederci a presto!

asciutto: na sucho bez jídla a pití, přen. naprázdno, marněa bocca asciutta, a denti asciutti

assalire: slovně napadnout kohoassalire a parole q

assalto: ozbrojené přepadeníassalto a mano armata

asta: na půl žerdia mezz'asta

attorno: kolem, okolo čehoattorno a qc

attraversare: přeplavatattraversare a nuoto

autorizzare: nepovolený, neschválenýnon autorizzat|o/-a

autorizzazione: povolení k stíhání pachateledir. autorizzazione a procedere

autostrada: placená dálniceautostrada a pedaggio

avere: mít na mysli koho/co, vzpomínat, vzpomenout si na koho/coavere a mente q/qc

avviso: podle mého názoru/míněnía/secondo il mio avviso

azienda: podnik se státní účastíazienda a partecipazione statale

bada: hlídat, střežit koho, dohlížet na kohotenere q a bada

bagaglio: příruční zavazadlobagaglio a mano

bagno: máčet se, být namočenýstare a bagno

bagnomaria: vařit ve vodní láznicuocere a bagnomaria

balconcino: balkonová podprsenkareggiseno a balconcino

balia: protahovat, odkládat, odsouvat povinnost ap.tenere a balia

bandella: skládací stůl se sklopnou deskoutavolo (a) bandelle

bando: konec, dost čeho výzva k zanecháníbando a qc

barca: veslicebarca a remi

barchetta: lodičkový výstřihscollatura a barchetta

base: na základě, na bázi čehoa base di qc

a: v Římě, do Římaa Roma