Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (forma ap.) modo m(styl) maniera f(prostředky) mezzi m pltímto způsobemcosì, in questo modo, in questa manieranásledujícím způsobemnel modo seguentestejným způsobemnello stesso modo, nella stessa manierazpůsob myšlenímodo di pensaresvým způsobem do jisté míryin un certo modo, (aby se tak řeklo) per così dire, per modo di dire, (něco jako) diciamo cheněco na způsob čehouna specie di qc
  2. (v gramatice) modo m(o příslovci) maniera frozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobmodo imperativo/condizionale/indicativo
  3. způsoby (chování) maniere f pl, comportamento m, modo m di farenemít žádné způsobyavere cattive maniere, non essere educato

Vyskytuje se v

konzumní: konzumní způsob životaconsumismo

křivda: dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdufare un torto a q

myšlení: způsob myšleníil modo di pensare

následující: následujícím způsobemcome segue, nel modo seguente

něco: něco na způsob ...una specie di ...

podmiňovací: ling. podmiňovací způsob(modo) condizionale

slovesný: slovesný čas/vid/způsobtempo /aspetto /modo verbale

snadný: nejsnazší způsobil modo più facile

spojovací: ling. spojovací způsob(modo) congiuntivo

tázací: ling. tázací způsobmodo interrogativo

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časucomplemento di modo/luogo/tempo

ona: To ona to způsobila.L'ha provocato lei.

rozkazovací: v rozkazovacím způsobual (modo) imperativo

škoda: způsobit/napáchat velké škodycausare grandi danni

tímto: tímto způsobemin questo modo, in questa maniera

způsobit: Bylo to způsobeno chybou ...Fu causato da un errore ...

způsobit: Způsobil značné škody ...Ha causato grandi danni ...