Hlavní obsah

způsobit

Dokonavé sloveso

  • komu co causare qc a q(vyvolat) provocare qcBylo to způsobeno chybou ...Fu causato da un errore ...Způsobil značné škody ...Ha causato grandi danni ...

Vyskytuje se v

konzumní: konzumní způsob životaconsumismo

křivda: dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdufare un torto a q

myšlení: způsob myšleníil modo di pensare

něco: něco na způsob ...una specie di ...

podmiňovací: ling. podmiňovací způsob(modo) condizionale

slovesný: slovesný čas/vid/způsobtempo /aspetto /modo verbale

snadný: nejsnazší způsobil modo più facile

spojovací: ling. spojovací způsob(modo) congiuntivo

tázací: ling. tázací způsobmodo interrogativo

způsob: něco na způsob čehouna specie di qc

ona: To ona to způsobila.L'ha provocato lei.

škoda: způsobit/napáchat velké škodycausare grandi danni

accapponarsi: způsobit husí kůžifar accapponare la pelle

americano: po americku, na americký způsoball'americana

fiorentino: po florentsku, na florentský způsoballa fiorentina

forma: způsob uvažováníforma mentale

furore: stát se hitem, způsobit rozruch kniha, filmfar furore

genovese: po janovsku, na janovský způsob jídlo ap.alla genovese

gnocco: římské noky, noky na římský způsobgnocchi alla romana

greco: po řecku, na řecký způsoballa greca

indefinito: neurčitý způsobgramm. modo indefinito

italiano: po italsku, na italský způsoball'italiana

libero: volný způsobsport stile libero

livornese: po livornsku, na livornský způsoballa livornese

malsano: nezdravý způsob životastile di vita malsano

maniera: způsob/styl životamaniera di vivere

milanese: po milánsku, na milánský způsob připravené jídlo ap.alla milanese

modalità: způsob placenímodalità di pagamento

modo: způsob myšlenímodo di pensare

orientale: po orientálsku, na způsob Orientuall'orientale

origine: způsobit, zapříčinit co, dát vznik čemudare origine a qc

paesano: po venkovském způsobu, na venkovský způsob, jednoduše, skromněalla paesana

portare: způsobit škoduportare danno

pregiudizio: způsobit komu újmu, poškodit kohorecare pregiudizio a q

sanguinare: způsobit krvácení čehofar sanguinare qc

sensazione: vyvolat/způsobit senzacifare sensazione

stregua: stejným způsobem, na stejný způsob, stejněalla stessa stregua

torto: (u)křivdit komu, dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdufare un torto a q

veneziano: benátský dlažba ap., po benátsku, na benátský způsoballa veneziana

causare: Nehoda byla způsobena ...L'incidente fu causato da ...

macello: Výbuch způsobil masakr.L'esplosione causò un macello.

cimitero: způsobit krveprolitífare un cimitero

colpire: zasáhnout do srdce, způsobit velkou bolestpřen. colpire al cuore

morire: zabít koho/co, způsobit čí smrtfar morire q/qc

traverso: křivolaká cesta osudu, nekorektní způsob jednánípřen. via traversa

způsobit: Bylo to způsobeno chybou ...Fu causato da un errore ...