Hlavní obsah

způsobit

Dokonavé sloveso

  • komu co causare qc a q(vyvolat) provocare qcBylo to způsobeno chybou ...Fu causato da un errore ...Způsobil značné škody ...Ha causato grandi danni ...

Vyskytuje se v

konzumní: konzumní způsob životaconsumismo

křivda: dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdufare un torto a q

myšlení: způsob myšleníil modo di pensare

něco: něco na způsob ...una specie di ...

podmiňovací: ling. podmiňovací způsob(modo) condizionale

slovesný: slovesný čas/vid/způsobtempo /aspetto /modo verbale

snadný: nejsnazší způsobil modo più facile

spojovací: ling. spojovací způsob(modo) congiuntivo

tázací: ling. tázací způsobmodo interrogativo

způsob: něco na způsob čehouna specie di qc

způsob: rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobmodo imperativo/condizionale/indicativo

ona: To ona to způsobila.L'ha provocato lei.

škoda: způsobit/napáchat velké škodycausare grandi danni

způsob: způsob myšlenímodo di pensare

accapponarsi: far accapponare la pellezpůsobit husí kůži

fiorentino: alla fiorentinapo florentsku, na florentský způsob

forma: forma mentalezpůsob uvažování

furore: far furorestát se hitem, způsobit rozruch kniha, film

genovese: alla genovesepo janovsku, na janovský způsob jídlo ap.

gnocco: gnocchi alla romanařímské noky, noky na římský způsob

greco: alla grecapo řecku, na řecký způsob

indefinito: gramm. modo indefinitoneurčitý způsob

italiano: all'italianapo italsku, na italský způsob

libero: sport stile liberovolný způsob

livornese: alla livornesepo livornsku, na livornský způsob

malsano: stile di vita malsanonezdravý způsob života

maniera: maniera di viverezpůsob/styl života

maniera: alla maniera di q/qcna způsob čeho, po způsobu koho/čeho

milanese: alla milanesepo milánsku, na milánský způsob připravené jídlo ap.

modalità: modalità di pagamentozpůsob placení

modo: modo di pensarezpůsob myšlení

modo: gramm. modo indicativooznamovací způsob, indikativ

modo: modo ottativozpůsob přací, optativ

orientale: all'orientalepo orientálsku, na způsob Orientu

origine: dare origine a qczpůsobit, zapříčinit co, dát vznik čemu

paesano: alla paesanapo venkovském způsobu, na venkovský způsob, jednoduše, skromně

portare: portare dannozpůsobit škodu

pregiudizio: recare pregiudizio a qzpůsobit komu újmu, poškodit koho

sanguinare: far sanguinare qczpůsobit krvácení čeho

sensazione: fare sensazionevyvolat/způsobit senzaci

stregua: alla stessa streguastejným způsobem, na stejný způsob, stejně

veneziano: alla venezianabenátský dlažba ap., po benátsku, na benátský způsob

causare: L'incidente fu causato da ...Nehoda byla způsobena ...

macello: L'esplosione causò un macello.Výbuch způsobil masakr.

modo: Non c'è modo di convincerla.Není způsob, jak ji přesvědčit.

cimitero: fare un cimiterozpůsobit krveprolití

colpire: přen. colpire al cuorezasáhnout do srdce, způsobit velkou bolest

morire: far morire q/qczabít koho/co, způsobit čí smrt

traverso: přen. via traversakřivolaká cesta osudu, nekorektní způsob jednání