Hlavní obsah

causare

Tranzitivní sloveso

  • qc (z)působit, zapříčinit, vyvolat coL'incidente fu causato da ...Nehoda byla způsobena ...Il vento ha causato gravi danni.Vítr napáchal velké škody.

Vyskytuje se v

a: a causa di qckvůli čemu, z důvodu čeho

causa: a causa di qcz důvodu čeho, kvůli, díky čemu

causa: dir. giusta causaoprávněný důvod

causa: licenziamento senza giusta causaneoprávněné propuštění ze zaměstnání

causa: fare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým

causa: discutere una causaprojednávat kauzu

causa: vincere/perdere una causavyhrát/prohrát případ

chiamare: chiamare in causa qc/qpráv. předvolat koho před soud, přen. dotýkat se čeho, obnášet co obsahově

effetto: causa ed effettopříčina a následek

efficiente: filos. causa efficienteúčinná příčina u Aristotela

intentare: intentare (causa) a/contro qpodat žalobu proti komu, zažalovat koho

maltempo: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

muovere: muovere causa a qvznést obžalobu proti komu

perdere: perdere la causa contro q/qcprohrát spor proti komu/čemu

perorare: perorare la causa di qobhajovat koho (u soudu)

probabile: causa probabile di qcpravděpodobná příčina čeho

macello: L'esplosione causò un macello.Výbuch způsobil masakr.

causa: essere fuori causabýt mimo téma ap.

cognizione: senza cognizione di causabez hlubší znalosti věci

pugnalata: È morto a causa di una pugnalata.Zemřel na následky bodnutí dýkou.