Hlavní obsah

effetto

Podstatné jméno mužské

  1. účinek, efekt, působení, vlivavere effettomít vliv, zapůsobiteffetti beneficiblahodárné účinkycausa ed effettopříčina a následekeffetto frenantebrzdicí účinekeffetto contrarioopačný účinekavere l'effetto volutomít kýžený efektper effetto di qcnásledkem, vlivem, v důsledku čehoeffetti specializvláštní efekty filmové ap.
  2. realizace, uskutečnění, účinnostdare effetto a qczrealizovat, uskutečnit co
  3. účinnost zákona ap.effetto retroattivozpětná účinnostcon effetto immediatos okamžitou účinnostíprendere effettonabýt účinnosti zákon ap.
  4. a q (za)působení na koho, ohromení koho, efekta effettoefektní, na efektdi grande effettoefektní, působivýin effettifakticky, vlastně, skutečně, ve skutečnostiricercare i forti effetti a qsilně zapůsobit na kohofare l'effettopůsobit dojmem
  5. rotace, faleš míčku ap.
  6. směnka
  7. jev, úkazeffetto serraskleníkový efekteffetto otticooptický jev
  8. effetti personali osobní věci

Vyskytuje se v

collaterale: med. effetti collateralivedlejší účinky léku

domino: effetto dominodominový efekt

fotoelettrico: fis. effetto fotoelettricofotoelektrický jev

luce: effetti di lucesvětelné efekty

secondario: prodotto secondario, přen. effetto secondariovedlejší produkt

serra: effetto serraskleníkový efekt

sostituzione: effetto di sostituzionesubstituční efekt

spiazzamento: econ. effetto di spiazzamentovytěsňovací efekt

tossico: avere un effetto tossicopůsobit toxicky

tunnel: fis. effetto tunneltunelový efekt/jev

boomerang: effetto boomerangbumerangový efekt

efekt: effetto serraskleníkový efekt

efektní: di grande effettovelmi efektní

jev: effetto collateraleprůvodní jev okolnost ap.

minout se: non avere alcun effettominout se účinkem

neblahý: avere un effetto negativo a q/qcmít neblahý vliv škodlivě působit na koho/co

nežádoucí: effetti collaterali indesideratinežádoucí vedlejší účinky

projímací: effetti lassativiprojímavé účinky

průvodní: nežádoucí effetto collaterale, vedlejší produkt sottoprodotto , příznak sindrome průvodní jev

sedativum: essere sotto (effetto di) sedativibýt pod sedativy

skleníkový: effetto serraskleníkový efekt

skutečnost: in realtà, in effettive skutečnosti

stránka: sotto tutti gli aspetti, ve všech důsledcích a tutti gli effettipo všech stránkách

světelný: effetti luminosisvětelné efekty

účinek: effetti collateralivedlejší účinky

účinkovat: (cominciare a) far effettozačít účinkovat lék ap.

účinnost: con effetto dal ...s účinností od ...

vedlejší: effetti collateralivedlejší účinky

vizuální: effetti otticivizuální efekty

vliv: avere scarso effetto su qcmít malý vliv dopad na co

zvláštní: effetti specializvláštní efekty

pocítit: Gli effetti (ne) sentiremo tutti.Důsledky pocítíme všichni.

působit: Il farmaco fa subito effetto.Lék působí okamžitě.

vlastně: In effetti hai ragione.Vlastně máš pravdu.

vůbec: In effetti, puoi immaginarti come mi sento?Umíš si vůbec představit, jak mi je?

vyvolat: provocare effetti collateralivyvolat vedlejší účinky

effetto: avere effettomít vliv, zapůsobit